Les entitats locals poden sol·licitar la participació en el Mercat Medieval 2024, fins al 24 d’abril

13 març 2024|Burjassot

M Medieval 2024

L’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros, està preparant una nova edició d’una de les grans cites culturals del municipi: el Mercat Medieval. Cada any, són centenars les veïnes i veïns que gaudixen d’esta gran activitat cultural en la qual els visitants també es compten per desenes, fent que siga un dels mercats temàtics més importants de la comarca.

Enguany, el Mercat Medieval de Burjassot tindrà lloc del 17 al 19 de maig i les entitats i associacions locals de Burjassot podran, com és habitual, participar. Per a això, el Consistori ha publicat els requisits que s’han de complir.

Les entitats locals hauran de presentar les  sol·licituds, del 20 de març al 24 d’abril de 2024, en la Seu Electrònica de Burjassot. Els requisits a complir també es poden consultar ACÍ.

Els artesans, comerciants i entitats de Burjassot que desenvolupen una activitat comercial artesanal hauran de:

  • estar empadronats i / o exercir la seua activitat comercial a Burjassot.
  • tindre el seu domicili social i / o fiscal a Burjassot.
  • estar legalment constituïts.
  • estar al corrent de les obligacions legals, tributàries i amb la Seguretat Social derivades de l’exercici d’esta activitat.
  • disposar de les llicències i autoritzacions necessàries per a l’exercici d’esta activitat.
  • abonar l’import corresponent al preu públic establit en l’ordenança vigent.

Les associacions i entitats de Burjassot que no desenvolupen una activitat comercial artesanal deuran:

  • estar inscrits en el Registre Municipal d’Associacions de Burjassot.
  • tindre el seu domicili fiscal i / o social a Burjassot.
  • estar al corrent de les obligacions legals derivades de l’exercici de la seua activitat, amb l’Ajuntament de Burjassot.

Els models d’instància i de documentació es troben disponibles en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, on també s’haurà de fer efectiu el pagament de la taxa.