Burjassot adjudica les obres de millora i reparació de nínxols en el Cementeri Municipal

24 setembre 2021|Burjassot

Cementerio Paterna

L’Ajuntament de Burjassot, en la sessió de la Junta de Govern celebrada aquest dilluns 20 de setembre, ha aprovat l’adjudicació del contracte menor d’obres per a dur a terme reparacions i millores en els nínxols del Cementeri Municipal.

Les obres, amb un cost de 35.888,32€, es van a dur a terme amb càrrec al pressupost municipal i es realitzaran baix la supervisió de la regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero.

Concretament, es procedirà, en tres nínxols en els quals s’ha derruït la coberta, a reparar-la, retirant els residus existents i reconstruint-la amb el mateix acabat que l’original. Així mateix, a causa del vent, en el carrer Rafelbunyol, s’ha enfonsat part del muret superior dels nínxols, de manera que també es procedirà a reparar i derrocar la part que queda per a procedir a la seua reconstrucció. A més, se substituirà la canal de material de plàstic actual per una canal d’obra que es realitzarà amb rajoles i làmina impermeable.

D’altra banda, en el carrer contigu a Rafelbunyol, es procedirà a reconstruir el muret existent com a prevenció davant possibles efectes adversos de la climatologia.

Es procedirà també, en el grup de nínxols situats en la zona nord-est del cementeri, a reajuntar les clivelles i a la impermeabilització de totes les canals que ho necessiten, reparant també amb morter les zones afectades i refent la canya on siga necessari.

D’igual manera, es durà a terme la impermeabilització de la canal d’aigües pluvials situada sobre l’oficina a l’entrada del Cementeri i es repararan les cantonades de sis blocs en els quals s’ha detectat risc d’ensulsiada.