Burjassot aprova una moció per a la transparència en la gestió dels recursos humans municipals

5 octubre 2015|Burjassot

El Ple ordinari del mes de setembre de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat, per unanimitat de tots els grups que el componen, la moció presentada per Compromís per a la transparència en la gestió dels recursos humans municipals.

L’aprovació de la moció suposa la “creació d’una Comissió Extraordinària que permeta l’estudi i l’anàlisi de les qüestions relatives al personal municipal”, qüestions tals com “la RPT (Relació de Llocs de treball) actual, on vinga descrita la identificació, codi del lloc de treball, denominació, forma de provisió, els requisits per a desenvolupar-ho i la retribució de cada lloc de treball de l’Ajuntament, la relació de persones contractades per l’Ajuntament a 30 de juny i 31 de desembre de 2015, per codis de lloc de treball segons la RPT”.

Aquesta comissió també estudiarà, entre altres punts, la relació de persones contractades actualment per l’Ajuntament, aquelles que estiguen en comissió de servei i les interines, les places a les quals estan assignades i quan van començar l’interinatge, a més de la “retribució bruta anual durant 2014” i “els criteris de distribució dels complements salarials” aplicats en anys anteriors a la plantilla. També estudiarà els plans de formació i les iniciatives per a motivar al personal desenvolupades en 2014, així com les Auditories de Gestió de Recursos Humans realitzades en els últims 10 anys.

La moció acaba assenyalant que, donat el “volum de gestió, tots els conceptes esmentats siguen aplicats també a l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot”.