Burjassot aprova per ple el protocol d’actuació en Les Sitges amb el Ministeri de Transports i l’Ajuntament de València

28 abril 2021|Burjassot

Patio de Los Silos

L’Ajuntament de Burjassot ha aprovat, per unanimitat del Ple Municipal, el Protocol que hauran de signar ara el Ministeri de Transports, l’Ajuntament de València i el mateix Consistori per a iniciar els treballs del Concurs de Projectes que pose en valor i restaure el monument, dotat amb més de 2 milions d’euros, per part del Ministeri.

Tal com ha declarat l’alcalde de Burjassot, “el monument de Les Sitges i la seua posada en valor és un dels objectius principals d’aquest Equip de Govern, de manera que a aquest efecte i des de ja fa anys, hem estat buscant opcions de finançament per a una rehabilitació del conjunt. Ha sigut el Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana el que ens ha entés i buscat una solució per a poder començar a treballar en la restauració de l’immoble. La Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura té una dotació de més de dos milions d’euros en els Pressupostos Generals de l’Estat, en despesa pluriennal, per a poder dur a terme un Concurs de Projectes que dote a Les Sitges d’un projecte global de restauració i ús en un futur no gaire llunyà. Som optimistes, i estem contents per aquests primers passos, que estic convençut portaran a bon port el treball i la col·laboració entre totes les administracions que tenen competències en Les Sitges“.

Aquest protocol és un pas previ a l’inici de tots els treballs, és una declaració d’intencions del propietari de l’immoble, l’Ajuntament de València, la institució que té cedit el seu ús, que som nosaltres, l’Ajuntament de Burjassot, i la institució que ha promogut aquesta inversió, el Ministeri. Per descomptat, una vegada signat aquest primer pas, ja totes les premisses legals i administratives comptaran amb la participació de la resta d’entitats administratives amb competències en matèria legal”, matisa l’alcalde.

En el protocol s’exposa que a la Direcció General d’Agenda Urbana i Arquitectura li correspon el desenvolupament i execució de projectes que tinguen com a objecte la recuperació del Patrimoni Arquitectònic i que és voluntat de les parts dur a terme la intervenció de restauració al Pati de Les Sitges, col·laborant de manera permanent en tots els assumptes que siguen considerats d’interés mutu, així mateix, les parts manifesten la intenció de donar-se suport i subministrar la informació que puga ser d’interés sobre la realització de totes les activitats preparatòries i de desenvolupament de l’objecte del protocol.

Amb la signatura d’aquest protocol per les administracions, que ara mateix ja està pendent d’establir una data per part del Ministeri, l’Ajuntament de València manifesta l’interés de posar a disposició l’immoble per a l’execució de les obres. L’Ajuntament de Burjassot facilitarà la informació necessària i documentació tècnica prèvia que siga necessària per a la posada en marxa del projecte, així com l’exempció en el pagament dels tributs de caràcter municipal, i el Ministeri manifesta la seua intenció de dur a terme el concurs de projectes amb intervenció de jurat a partir del qual s’adjudique el projecte d’execució i la direcció facultativa de l’obra, a més de finançar-la i executar-la.

Amb la finalitat d’assegurar un adequat suport i seguiment de les actuacions, fixar prioritats i programació d’objectius, es crearà una Comissió Mixta de Seguiment, a la qual li correspondrà el seguiment i supervisió de les intencions previstes en el protocol, la proposició d’actuacions específiques de col·laboració, i qualsevol altres que s’encaminen al compliment del protocol. La Comissió es reunirà amb la periodicitat que la mateixa determine i com a mínim una vegada a l’any.