Burjassot aprova, per Ple, sol·licitar a l’Ajuntament de València la modificació del conveni de cessió de Les Sitges

28 novembre 2018|Burjassot

Los Silos

El Ple de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat, per unanimitat de tots els grups que el componen, PSPV-PSOE, Compromís, PP, Ciudadanos, EU i Totes amb Burjassot, sol·licitar a l’Ajuntament de València la modificació del conveni de cessió de les Sitges, passant a ser de 75 anys, prorrogables. Així mateix, es va aprovar modificar l’article primer de l’acord per a preservar el seu dret a rèplica en cas que es rescindira el contracte.

Tots els grups van recolzar la moció presentada, a instàncies d’una proposta de l’Associació “Amics de Les Sitges”, per a ajustar l’actual conveni de cessió a la legislació a fi de poder optar a diverses subvencions d’organismes públics. I és que la normativa estableix que els beneficiaris de fons o ajudes han d’acreditar una cessió d’ús al seu favor de l’immoble d’un termini mínim de 50 anys.

Amb l’aprovació de la moció, s’ha acordat, a més d’establir que el termini de vigència del conveni es fixe en 75 anys prorrogables, l’eliminació de la condició primera del citat conveni que estableix “que en qualsevol moment pot declarar caducat i retirar aquest permís per l’Excelentíssim Ajuntament de València, sense dret a reclamació ni indemnització alguna per part de l’organisme ocupant, tant respecte a l’immoble com a les instal·lacions de caràcter inamovible que existiren en ell, al temps d’acordar-se la caducitat, comprometent-se a desallotjar-lo des de quan se li curse per la Corporació Municipal un preavís de tres mesos de termini per a dur-lo a terme”.