Burjassot aprova tres mocions i la Declaració de les Corts contra la marginació dels Pressupostos Generals als valencians en el Ple Ordinari d’abril

26 abril 2017|Burjassot

 

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha acollit la celebració de la sessió ordinària del ple del mes d’abril en la qual s’han aprovat tres mocions i la Declaració de les Corts contra la marginació dels Pressupostos Generals als valencians.

La primera de les mocions aprovada per unanimitat, ha sigut la presentada per EU perquè el servei d’emergències telefòniques 112-CV passe a ser de gestió pública. El text de la moció arreplega instar “a que les Administracions competents garantisquen la gestió pública d’aquest servei essencial i al fet que promoguen millores en les condicions laborals dels professionals del servei essencial, garantint el lloc de treball, eliminant la precarietat i negociant amb l’Administració millores substancials i específiques sobre el conveni per a arreplegar totes les particularitats d’un servei d’atenció de trucades d’emergències”.

En segon lloc, el Ple aprovava, amb els vots a favor de PSPV-PSOE, Compromís, Ciutadans, EU i Totes amb Burjassot, i l’abstenció del PP, la Declaració de les Corts contra la marginació dels valencians i les valencianes en els Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

També per unanimitat s’han aprovat les mocions presentades pel PSPV-PSOE, per al suport dels objectius d’alcaldes per la Pau i la presentada per Totes amb Burjassot per a l’aplicació de beneficis fiscals per adopció de mesures d’eficiència energètica i autoconsum, moció que ha quedat pendent de la realització d’un estudi per part dels tècnics competents en la matèria.

En el cas de la presentada pel PSPV-PSOE, la moció manifest “el suport als objectius d’alcaldes per la Pau” i, per açò, es duran a terme “els tràmits necessaris per a l’adhesió a la xarxa internacional”. Així mateix, es difondrà i contribuirà “a un millor coneixement entre la ciutadania del treball dut a terme en favor de la pau de Ciutats i Governs Locals Units i d’alcaldes per la Pau“.

Per la seua banda, la presentada per Totes amb Burjassot, que com s’ha assenyalat està pendent dels corresponents informes tècnics, arreplega “la bonificació de l’ICIO de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum” així com “la bonificació en l’IBI de fins al 50% de la quota íntegra de l’impost per a béns immobles destinats a habitatges que tinguen sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia del sol per a autoconsum“. Finalment, també assenyala la “bonificació en el IAE de fins al 50% de la quota corresponent per a subjectes passius que tributen per quota municipal i que utilitzen o produïsquen energia mitjançant instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, realitzen activitats industrials en locals allunyats de les zones més poblades del terme municipal i/o establisquen un pla de transport per a reduir el consum i les emissions“.