Burjassot assessora en diverses matèries a les famílies acollidores i als ucraïnesos que arriben al municipi

5 abril 2022|Burjassot

PANGEA Ucrania

L’Ajuntament de Burjassot, des del Servei d’Atenció a immigrants (PANGEA), coordinat des de la Regidoria de Serveis Socials, dirigida per Isabel Mª Mora, ha elaborat un protocol d’atenció destinat a donar resposta a totes les preguntes i problemes que se’ls plantegen a les persones desplaces d’Ucraïna que han arribat al municipi i a les seues famílies acollidores.

Des de PANGEA s’està fent atenció presencial, telefònica o per e-mail, depenent de les necessitats de cadascuna de les persones que es posen en contacte amb el servei, per a donar-los una resposta immediata a causa de la situació excepcional que estan vivint, bé siguen famílies acollidores o persones desplaçades.

Des d’aquest servei se’ls proporciona la informació sobre com empadronar-se, com sol·licitar la targeta sanitària, com poden sol·licitar asil i/o protecció internacional així com dur a terme l’escolarització dels xiquets i les xiquetes, en aquest cas un tràmit que es realitza en el propi Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Benestar Social.

Així mateix, des de l’Ajuntament, es tramita també la possibilitat de concedir una prestació econòmica després d’estudiar cada cas de manera personal, bé per a persones desplacades, bé per a famílies acollidores. Per a la realització d’aquest tràmit, és necessari demanar cita en Atenció Primària de Serveis Socials de Burjassot i demanar la inclusió en el Programa d’Acolliment de Creu Roja, telefonant al 900 22 11 22.

Si a la vista de l’atenció realitzada, des del servei es detecta que les famílies necessiten ajuda de les treballadores socials, es deriva al Servei d’Informació d’Atenció Primària de l’Ajuntament de Burjassot.

A més, el Consistori també està oferint classes de castellà per a ucraïnesos a l’Escola d’Adults que s’impartiran de dilluns a dijous de 15.00 a 17.00 hores. Les matrícules per a aquest curs han de realitzar-se en la pròpia Escola d’Adults, en el carrer Josep Carsí, 10, els divendres de 9.00 a 14.00 hores.