Burjassot celebra el seu ple d’organització municipal, plantejant com primera mesura, un estalvi d’un 35 per cent en salaris

21 juny 2019|Burjassot

Pleno municipal

L’Ajuntament de Burjassot celebra hui divendres (21-06-2019) a les 13.30 hores la sessió plenària extraordinària i urgent per a l’aprovació de la nova composició de l’Ajuntament de Burjassot. En concret, es presenta al ple una estructura amb set grans àrees de govern que són: Igualtat, Feminisme, Transició Ecològica i Comunicació, que assumeix directament l’alcalde, Rafa García. Governació, Transparència i Atenció Ciutadana, que assumeix Juan Gabriel Sánchez; Urbanisme i Infraestructures, que assumeix Manuel Aragó; Hisenda, Desenvolupament Comercial i Patrimoni, que assumeix Juan Manuel Hernando; Benestar Social, que assumeix Yolanda Andrés; Joventut, Educació i Cultura, que assumeix Estefanía Ballesteros, i Serveis Municipals que assumeix Manuel Pérez Menero.

Alcaldia ostentarà una àrea de Govern que segons les seues paraules de l’alcalde “tracta de ser transversal a tot l’Ajuntament, per a poder impregnar a la institució dels conceptes que s’assumeixen com a globals a partir d’ara en la nostra gestió, el feminisme, la igualtat, la transició cap a un municipi més sostenible i ecològic, i la comunicació de totes les accions a la ciutadania perquè en prengueu coneixement. És important fer una ciutat igualitària, en la qual s’eliminen per fi les diferències de gènere, en el qual es continue lluitant contra la violència, i en la qual les dones siguen lliures i iguals”.

Quant als alliberaments, l’Ajuntament de Burjassot passa de tindre 12 regidors alliberats a tindre 7.6, i passa també de tindre 5.75 personal eventual a tindre 3.65. Cal tindre en compte que totes aquestes reduccions suposen quasi un estalvi del 35 per cent en el Capítol 1 de personal en el pressupost municipal, respecte a l’anterior legislatura.

Entenem que aquesta nova organització municipal serà eficaç i suposa un important estalvi quant a personal, ja que a més, es mantenen els sous congelats per a l’alcalde i regidors. És doncs un important punt de partida, iniciar la legislatura amb quasi un terç d’estalvi en salaris, que redundarà en la possibilitat de destinar aquests recursos a altres necessitats municipals i ampliar els serveis que es presten a la ciutadania”, ha apuntat l’alcalde, Rafa García.

Així mateix, es porta a ple també les delegacions especials de cada regidor que són: Maria Angeles Navarro Banacloy, Personal i Majors; Yolanda Andrés, Participació Ciutadana i Transparència així com Protecció i Drets de la Infància; Manuel Aragó, Cemef; Rosa coca, Promoció d’Ocupació, Mercats i Comerç, i Omic; Juan Manuel Hernando, Policia Local i Protecció Civil així com Benestar Animal; Isabel Mora, Serveis Socials i Sanitat; Juan Gabriel Sánchez, Esports; Estefanía Ballesteros, Falles; Manuel Pérez, Festes i Protocol; Javier Naharros, Cultura i Joventut, Memòria Democràtica i Turisme i Patrimoni, i Manuela Carrero, Educació i Promoció del Valencià. Així mateix, la Vicepresidència de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut recau en Estefanía Ballesteros.

Els tinents d’alcalde són: Estefanía Ballesteros, Manuel Aragó, Manuel Pérez, Yolanda Andrés, Juan Gabriel Sánchez, Manuela Carrero i Juan Manuel Hernando. La Junta de Govern està formada pel President, Rafa García, i els regidors, Estefanía Ballesteros, Manuel Aragó, Manuel Pérez, Yolanda Andrés, Juan Gabriel Sánchez, Manuela Carrero i Juan Manuel Hernando.

Així mateix es creen les comissions informatives relatives a les set àrees de govern, i les sessions plenàries es realitzaran l’últim dimarts de cada mes a les 18.00 hores.