Burjassot comptarà amb servei de recollida de mobles i estris de dilluns a dissabte, 299 dies a l’any

13 juliol 2017|Burjassot

Retirada muebles y enseres

A partir del pròxim 1 d’agost, l’Ajuntament de Burjassot, i com a objectiu prioritari per part de l’Alcaldia, va a procedir a l’ampliació i millora en el servei de recollida de mobles i estris dipositats en la via pública, un servei que l’Ajuntament ha licitat a Fomento de Construcciones i Contratas (FCC) i que, amb anterioritat, ho realitzava la pròpia Brigada Municipal.

Així, des de l’1 d’agost, hi haurà servei de recollida de mobles i estris tots els dies, de dilluns a dissabte, en jornada diürna, sumant un total anual de 299 dies de servei. Els avisos de recollida se seguiran rebent en la Brigada Municipal d’Obres, a través del telèfon de contacte gratuït, que és el 900 921 922, al qual els veïns i veïnes de Burjassot han de telefonar per a avisar que van a procedir a traure andròmines, mobles i/o estris a la via pública. Així mateix, també poden seguir fent ús del botó “Incidències” dins de l’APP gratuïta “Burjassot Info”, descarregable per a IOS i Android, per a geolocalizar i enviar l’existència de mobles i andròmines en els carrers.

Així tots els dies, de dilluns a dissabte, un camió recol·lector-compactador de càrrega posterior, amb dos operaris, recorrerà els carrers de Burjassot procedint a la recollida de tots els mobles andròmines i estris, a partir de la coordinació amb la Brigada d’Obres Municipal. Aquesta coordinació serà possible ja que es dotarà a l’equip de recollida d’un terminal mòbil (Tablet), on es rebrà els avisos i es gestionarà l’execució dels treballs. Per a açò, el vehicle del servei de recollida disposarà d’un dispositiu de seguiment GPS, la qual cosa permetrà analitzar les rutes realitzades i treballar amb dades actualitzades que permetran portar un millor control i seguiment del servei.

Per a millorar la gestió del servei i agilitar el procés de registre i enviament d’informació, FCC implantarà un sistema informàtic de gestió del servei, mitjançant una plataforma web, facilitant a l’Ajuntament un enllaç a la mateixa on podrà registrar tots els avisos de retirada d’estris rebuts, tant els facilitats pels usuaris que sol·liciten el servei, com les dades d’incidències detectades referents a estris abandonats en la via pública i que siguen comunicats a l’Ajuntament, a través de l’app municipal. Aquesta plataforma servirà també com a element de consulta de les dades referents al servei com el nombre de serveis realitzats, les rutes realitzades, les hores de retirada, fotografies del servei, etc. És a dir, es tracta d’una eina que facilitarà la gestió del servei per part de FCC i la disponibilitat d’informació de l’Ajuntament, optimitzant els processos de comunicació entre ambdues entitats.

Des de la Regidoria de Serveis Municipals i la pròpia Alcaldia, es vol fer una crida a la ciutadania perquè aquesta millora i ampliació del servei de recollida d’estris i mobles vinga acompanyada d’una major sensibilització ciutadana a l’hora de retirar aquests elements de la manera correcta, és a dir, avisant prèviament a la Brigada Municipal d’Obres que van a ser trets al carrer perquè els treballs de recollida es puguen preveure i organitzar i perquè la seua final retirada s’optimitze i es realitze en el menor temps possible. “És responsabilitat de tots, de l’Ajuntament i de la ciutadania, treballar per mantenir Burjassot net. El nostre objectiu és aconseguir que tots els estris siguen retirats dins del termini i en la forma escaient i que puguem gaudir dels nostres carrers i Dels nostres espais públics lliures d’andròmines. Som molt optimistes amb aquest servei i considerem que l’objectiu es complirà en molt breu termini de temps“, ha apuntat l’alcalde de Burjassot, Rafa García.