Burjassot, contra l’absentisme escolar

11 novembre 2021|Burjassot

Campaña Absentismo Escolar 2021 cast OK

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea dels Serveis Socials que dirigeix la regidora Isabel Mª Mora, continua treballant en el Programa Municipal d’Absentisme Escolar i, ara al novembre, dins de les activitats de l’àmbit sociocomunitari, s‘ha dinamitzat una nova campanya que persegueix continuar reforçant la lluita contra l’absentisme escolar i la incidència en la importància que té l’educació en el desenvolupament integral de les persones.

En aquest cas, la població a la qual va dirigida la campanya se centra especialment en l’alumnat de Burjassot que actualment es troba cursant Primer Curs de l’ESO, ja que s’ha detectat que actualment és el rang d’escolars que presenta més problemes d’absentisme escolar i d’abandó primerenc dels estudis. La campanya, a més la seua difusió en la xarxes socials municipals, es completa amb l’edició i publicació d’uns tríptics que, simulant un telèfon mòbil de paper, pretén cridar l’atenció dels joves estudiants posant l’accent en diferents idees a partir d’una principal: l’educació i la formació són vehicles aliats necessaris per al desenvolupament personal, per a saber prendre decisions, perquè les decisions pròpies no les prenguen els altres, per a gaudir d’independència i autonomia, per a saber què es vol “ser” en la vida i per a saber cap a on enfocar el camí d’un mateix.

Aquests tríptics es distribuiran pels centres educatius de Secundària de Burjassot i també estaran disponibles en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado.