Burjassot modifica l’Ordenança d’Animals per a obligar a la neteja d’orines i el cens d’adn caní

26 juliol 2022|Burjassot

Ordenanza perros

En la sessió ordinària del Ple del mes de juliol de l’Ajuntament de Burjassot s’ha aprovat la modificació de l’Ordenança Municipal reguladora sobre Tinença d’Animals. Aquesta modificació es realitzarà amb l’objectiu de millorar la regulació sobre tinença d’animals en el municipi al mateix temps que es posa en marxa la campanya d’ADN caní.

L’Ordenança fixa la normativa que regula les interrelacions entre les persones i els animals, tant es tracte d’espècies de companyia com de qualsevol altra aptitud, fent compatible la profitosa utilització dels animals pels éssers humans, amb els possibles riscos per a la higiene ambiental, la salut i la seguretat de persones i béns.

Dins de les novetats que recollirà la modificació de l’Ordenança, s’obliga a les propietàries i els propietaris dels cans a portar una botella d’aigua per a netejar els orines dels gossos i bosses per a excrements, amb l’objectiu que la recollida i neteja dels mateixos es faça per part de totes les persones que isquen a passejar als seus cans.

Aquestes mesures redundaran de manera molt positiva en la neteja del municipi ja que, en depositar l’aigua en els orins, amb l’objectiu de netejar-los, s’eviten les males olors i que altres cans orinen en el mateix lloc. A més, es cuida del mobiliari urbà que es danya amb aquests residus. D’igual manera, portar damunt obligatòriament bosses per a la retirada dels excrements suposa també una millora en la neteja del municipi.

Amb la modificació de l’Ordenança, al costat de la posada en marxa de la campanya d’ADN caní, es vol reduir dràsticament la presència d’excrements en les vies públiques i d’orines. L’experiència d’altres municipis en el sistema d’identificació mitjançant ADN permet afirmar que aquesta reducció de femta en les vies públiques pot ser superior al 70%, així que apostar per aquesta via és apostar també per la sostenibilitat, la neteja, la conscienciació i civisme per part de tots.