Burjassot obri un punt de recollida de llet materna

24 març 2015|Burjassot

Burjassot compta amb un punt de recollida de llet materna, convertint-se així en un dels primers municipi col·laborador del Banc de Llet Humana de l’Hospital La Fe. Aquesta iniciativa s’ha materialtzat gràcies al conveni de col·laboració que va quedar suscrit, dimecres passat 25 de març, entre l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Sanitat, dirigida per Olga Camps, el Centre de Salut de Burjassot, representat pel seu director, Adolfo Taverner i l’Hospital La Fe. Aquest projecte compta amb la col·laboració de Amamanta, Associació de Suport a la lactància materna.

Amb la signatura d’aquest conveni, el Centre de Salut d’Especialitats situat en el carrer Beniferri inaugura un punt de recollida de llet materna per al Banc de Llet Humana de La Fe, un departament la missió del qual és la promoció de la lactància materna, encarregant-se de la selecció de donants, recepció, processament i distribució de llet humana a nounats prematurs i malalts. La creació de centres col·laboradors, com és el cas de Burjassot, que actuen com a punts de recollida, permet augmentar les donacions en facilitar a les dones donants el transport de llet a un punt més pròxim al seu domicili.

El Centre de Salut de Burjassot col·laborarà en el procés de donació, participant en la recollida i emmagatzematge de la llet. A més, es designarà a una persona que exercirà de coordinadora, encarregada de l’atenció a les dones donants, la recepció de la llet i el lliurament de nous pots i etiquetes. Un congelador de -20 graus amb supervisió de temperatura, finançat per l’Ajuntament de Burjassot, emmagatzemarà la llet fins que aquesta siga transportada a La Fe.

Les mares interessades a donar la seua llet hauran de, inicialment, dirigir-se al Banc de Llet Materna que està situat en l’Hospital La Fe (Bulevard Sud s/n). El Banc de Llet Materna està situat, concretament, en la 1ª planta de les Torres D-E (entrada principal 2- Rehabilitació i proves). El seu horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8 a 15 h (Telèfon: 96 12 45 680, Correu-e: bancoleche_dslafe@gva.es ). A les mares interessades se’ls concertarà una primera cita per fer una entrevista clínica i per a la realització d’una analítica. En aquesta visita, se’ls proporcionarà extractors de llet, pots i etiquetes per a la recollida, així com una borsa isotèrmica i acumuladors de fred per al seu transport.

Així, les donants s’extrauran la llet en el domicili i, després d’acumular certa quantitat, la portaran al centre receptor, en el cas de Burjassot, el Centre d’Especialitats (C/ Beniferri), en horari de dilluns a divendres, de 13 a 14 h. En el moment del lliurament de la llet se’ls proporcionaran nous pots i etiquetes. Un transportista, designat per l’Ajuntament de Burjassot, s’encarregarà d’arreplegar la llet i traslladar-la al Banc de Llet Humana de La Fe.

Tota la informació detallada està en AMAMANTA.