Burjassot participa en una reunió de coordinació amb el Centre d’Educació Especial Virgen de la Esperanza de Cheste

21 desembre 2016|Burjassot

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Laura Espinosa, ha participat de la mà del Servei Psicopedagògic Municipal, en una reunió de coordinació amb el Centre d’Educació Especial (CEE) Virgen de la Esperanza de Cheste; centre que compta actualment amb 10 alumnes de Burjassot.

En aquesta primera presa de contacte amb el centre, que rep alumnes de 33 municipis de la província de València, l’objectiu ha sigut establir canals de comunicació amb els municipis i, a més, sol·licitar col·laboració i participació dels mateixos en diferents temes plantejats en la reunió.

Des del CEE se sol·licita als municipis amb alumnes en el mateix que col·laboren, en tots els casos en la mesura de les seues possibilitats, per a facilitar l’accés a les famílies al centre escolar, ja que per la seua especial ubicació geogràfica, moltes famílies tenen difícil l’accés en mancar de transport propi o recursos econòmics; que els Consistoris col·laboren de manera econòmica en els projectes educatius del centre; que es potencie la participació de l’alumnat en les activitats de temps lliure dels diferents Ajuntaments i, finalment, que es col·labore, una vegada els alumnes finalitzen la seua escolarització, en la seua inserció laboral.

Des de la Regidoria, “anem a estudiar les peticions del col·legi amb l’objectiu d’afavorir la seua màxima integració i una educació de qualitat”, tal com ha assenyalat la regidora d’Educació.