Burjassot planeja canviar la pràctica totalitat de les llums dels carrers de la ciutat

21 gener 2019|Burjassot

Cambio luminarias

Durant els pròxims mesos, l’Ajuntament de Burjassot procedirà a canviar la pràctica totalitat de les lluminàries de la ciutat, és a dir, prop de 200 carrers de la ciutat seran objecte d’actuació quant a la il·luminació es refereix, bé siga canviant les bombetes, canviant les lluminàries o adequant els fanals.

En aquests moments, el municipi té en marxa diversos projectes que abasten un total de 60 dels citats carrers, amb un pressupost estimat de 115.000 euros. Aquestes obres de millora atenen principalment l’objectiu d’augmentar el benestar dels ciutadans i la seua seguretat, ja que la il·luminació del municipi és una de les preocupacions recurrents dels veïns i les veïnes.

Les obres consistiran en la substitució de les actuals lluminàries per unes noves de tecnologia led, adequant l’òptica en cada cas a les característiques dels vials (amplària de les voreres, calçada, etc.), disposició de l’enllumenat, l’altura de les lluminàries i la separació existent entre elles.

Per a l’alcalde de Burjassot, Rafa García, “el canvi de lluminàries ha sigut un objectiu primordial des de fa mesos. Hem estat estudiant cada carrer, cada tram del nostre municipi per a veure quines lluminàries eren les més adequades, tenint en compte les seues pròpies característiques i aquest canvi és ja una realitat. Guanyem en seguretat i en tranquil·litat a l’hora de passejar pels nostres carrers i, a més, donem un millor servei a tots els barris del municipi. Aquest canvi ha sigut demandat i necessari i, com he assenyalat, ja és una realitat”.

Som conscients que és un projecte ambiciós, canviar la pràctica totalitat de les lluminàries o fanals del municipi, però entenem que és una de les accions més necessàries. Per això encara que ens allarguem una mica en el temps, i anem fent aquest treball en fases, el resultat final considerem que és el més important, i podrem dir que ja tenim una ciutat amb unes millors importants en seguretat i en lluminositat, sempre sota les normatives aplicables, òbviament, de contaminació lumínica que en aquests moments estan vigents”, recalca l’alcalde de Burjassot.

Una vegada realitzats aquests primers projectes, ja s’han revisat per part de l’Ajuntament la resta de carrers on actuar, i aquests treballs es realitzaran en dues fases més, una quasi immediata, la qual inclourà uns altres quasi 100 carrers que podrien presentar algunes deficiències, i posteriorment la resta de la totalitat.