Burjassot prepara el Mercat Medieval 2023 amb l’obertura de sol·licituds per a la participació d’entitats locals

15 març 2023|Burjassot

Mercado Medieval 2023

Una de les grans cites culturals que cada any reuneix a Burjassot a gran nombre de veïnes i veïns i de visitants és el Mercat Medieval. Amb extensa trajectòria en el municipi, aquesta activitat de la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros, és una de les més esperades, també per les entitats i artesans locals, els quals poden muntar les seues parades en el Mercat.

Així, enguany, el Mercat Medieval tindrà lloc del 19 al 21 de maig i les entitats i associacions locals de Burjassot tindran la seua quota de participació. Per a poder participar, l’Ajuntament ha publicat els requisits que s’han de complir. Les entitats i artesans locals hauran de presentar les seues sol·licituds, del 20 de març al 24 d’abril de 2023, en la Seu Electrònica de Burjassot. Els requisits a complir també es poden consular en la Seu.

Els artesans, comerciants i entitats de Burjassot que desenvolupen una activitat comercial artesanal hauran de:
– estar empadronats i / o exercir la seua activitat comercial a Burjassot.
– tindre el seu domicili social i / o fiscal a Burjassot.
– estar legalment constituïts.
– estar al corrent de les obligacions legals, tributàries i amb la Seguretat Social, derivades de l’exercici d’aquesta activitat.
– disposar de les llicències i autoritzacions necessàries per a l’exercici d’aquesta activitat.
– abonar l’import corresponent al preu públic establit en l’ordenança vigent.

Les associacions i entitats de Burjassot que no desenvolupen una activitat comercial artesanal hauran de:
– estar inscrits en el Registre Municipal d’Associacions de Burjassot.
– tindre el seu domicili fiscal i / o social a Burjassot.
– estar al corrent de les obligacions legals derivades de l’exercici de la seua activitat, amb l’Ajuntament de Burjassot.

Els models d’instància i de documentació es troben disponibles en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, on també s’haurà de fer efectiu el pagament de la taxa.