Burjassot publica el seu calendari fiscal per a 2019

28 novembre 2018|Burjassot

calendario fiscal

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic, a través d’un Ban Municipal, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2019. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de març fins al 30 d’abril de 2019. Per part seua, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’haurà d’abonar entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2019, mentre que l’IBI (Impost sobre Béns immobles) s’abonarà des de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2019. Finalment, l’Impost sobre activitats econòmiques té fixat el seu període de cobrament entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.

Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal s’abonarà de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2019; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2019; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 19 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2019.

Les veïnes i els veïns de Burjassot tenen de termini per a efectuar la sol·licitud del fraccionament del pagament dels tributs fins al 31 de desembre de 2018; sol·licitud que cal realitzar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Burjassot o, telemàticament, a través de la Seu Electrònica