Arreplegats més de 2.400 quilos de restes orgàniques, a Burjassot, en la primera setmana dels contenidors marrons

27 febrer 2024|Burjassot

Contenedores marrones 1

Fa a penes una setmana l’Ajuntament de Burjassot, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, dirigida per Manuel Pérez Menero, iniciava la ubicació als carrers dels nous contenidors marrons, destinats a arreplegar restes de menjar i altres elements per als quals no existien, fins ara, contenidors específics.

L’empresa de recollida dels contenidors ha informat que, en la seua primera setmana als barris on ja s’han ubicat ja 69 contenidors marrons, s’han arreplegat 2.420 quilos de residus, una quantitat a tindre en compte ja que mostra la implicació de la ciutadania de Burjassot per la correcta separació dels residus que es generen en les llars.

En els pròxims dies, es continuarà amb la instal·lació d’estos contenidors, fins a arribar als 170 que se situaran en tot el municipi. Concretament, la pròxima ubicació serà de 70 nous contenidors en els barris i, a continuació, l’última serà de prop de 30 contenidors.

La recollida d’estos contenidors és setmanal a l’inici del servici. Quan estiga en funcionament i, tenint en compte la quantitat de restes que s’acumulen, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar la periodicitat de la recollida.

En els nous contenidors per a fem orgànic es poden depositar les restes de fruita, verdura, carn, peix o altres aliments, al costat de les corfes d’ou, de fruita seca o mariscos. També és el contenidor indicat per a depositar flors, fulles i petites restes vegetals, així com pòsits de café, bosses d’infusions, tovallons i mocadors bruts.

Reciclant la matèria orgànica es generen energies netes, es redueïx la quantitat de fem no reciclable i es crea compost orgànic per a donar vida al sòl.