Burjassot redueix el 96% del seu deute, 27 milions des de 2012, deixant-la en un milió d’euros

29 març 2023|Burjassot

Pleno 2023

L’Ajuntament de Burjassot ha dut a terme una amortització extraordinària de deute per un valor d’1.058.900 euros que, sumats a l’amortització ordinària del deute de 2023, i que s’aproxima al 1,5 milió d’euros, deixarà al Consistori en un dels nivells més baixos de deute que ha tingut aquest municipi. A la fi de 2023 el deute viu de l’Ajuntament de Burjassot serà de poc més d’un milió d’euros, s’haurà reduït el deute des de l’any 2012 en un 96%. Mirant al futur, i amb les amortitzacions previstes, Burjassot finalitzaria l’any 2024 amb tan sols 204.000 euros de deute, un rècord històric a la ciutat pel que fal a l’endeutament mínim.

Cal recordar que l’any 2012, moment en el qual entrava en vigor la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Financera, aquest municipi tenia un deute de 28 milions d’euros, és a dir, que hi havia un deute per habitant de 727 euros mentre que, a la fi de 2023, passarà a tindre un deute de 26 euros per habitant. S’ha reduït 27 milions d’euros de deute en global des de 2012 i 700 euros per habitant.

Així mateix, la taxa d’endeutament s’aproximarà el 3%, un percentatge que permet una gestió a futur del municipi ja que té quasi intacta la seua capacitat d’endeutament municipal i el període mitjà de pagament a proveïdors es troba en 15 dies.

“L’Ajuntament ha aconseguit sanejar els seus comptes de manera rotunda sense deixar de millorar els serveis que ofereix a la ciutadania, continuant la seua labor d’atenció social tenint en compte, en tot moment, les necessitats dels nostres veïns i les nostres veïnes”, tal com assenyala l’alcalde de Burjassot, Rafa García, que també ha volgut destacar “el gran esforç econòmic d’aquests anys, que ha portat a l’Ajuntament a reduir la seua càrrega financera i sanejar els seus comptes sense canviar la política de serveis i d’ajuda social centrada en les necessitats de la ciutadania. És un treball del qual estem molt satisfets ja que amb aquestes disminucions es permet continuar generant polítiques socials”.