Burjassot reforça l’atenció en Serveis Socials amb el servei de cita prèvia telemàtica, amb una capacitat per a 125 atencions setmanals

29 gener 2021|Burjassot

Ayuntamiento

L’Ajuntament de Burjassot ha establit, des de hui mateix (29-01-2021), el sistema de CITA PRÈVIA telemàtica per a totes aquelles persones que necessiten realitzar algun tipus de tràmit amb l’àrea dels Serveis Socials del Consistori. Amb aquesta nova eina digital d’atenció ciutadana, els veïns i veïnes només necessitaran un dispositiu amb connexió a Internet per a establir una cita amb els Serveis Socials Municipals, evitant així les possibles esperes telefòniques i accelerant el tràmit de sol·licitud de cita. Amb la cita en línia, a més, s’alleugereixen les rutines de treball dels treballadors socials que poden dedicar el temps dedicat a l’atenció telefònica a reforçar les atencions presencials. En total, s’aconseguiran entorn de 125 atencions personals amb el nou sistema de cita prèvia.

L’alcalde de Burjassot, Rafa García ha declarat que “amb la implantació de la cita prèvia en línia, hem volgut donar una major cobertura d’atenció a la ciutadania i al temps, una major comoditat per als nostres veïns i veïnes a l’hora d’establir una cita amb l’Ajuntament que tinga a veure amb els Serveis Socials. Com que la demanda del servei s’ha vist incrementada notablement en els últims mesos a causa de les situació sanitària, des del Consistori ens hem exigit també un reforç en els recursos destinats a agilitar, en la mesura dels possible, tots els tràmits que els nostres ciutadans requerisquen realitzar relacionats amb l’àrea”.

Així, per a sol·licitar una cita, els ciutadans i ciutadanes hauran d’accedir a la plataforma de CITA PRÈVIA, allotjada en la web municipal per a, una vegada identificats amb el DNI, accedir a l’apartat de cites dels Serveis Socials que, al seu torn, està dividit en dues àrees. L’àrea de DEPENDÈNCIA- SAD (Servei d’Atenció a domicili) es divideix al seu torn en els següents assumptes: tramitació procediment de dependència; servei d’ajuda a domicili; teleassistència; barreres arquitectòniques per a majors o persones amb diversitat funcional; *PNC (pensions no contributives) per a jubilats o situacions d’invalidesa; targeta del major; vacances socials i programa de termalisme. Per part seua, l’àrea de PRESTACIONS INCLUSIVES, es divideix en: Renda Valenciana d’Inclusió (RVI); informe d’arrelament i prestacions econòmiques. Els usuaris hauran de marcar, en l’àrea seleccionada, l’assumpte relacionat amb el tràmit per al qual vulguen sol·licitar una cita prèvia. Una vegada seleccionat l’assumpte, els usuaris podran triar el dia i l’hora de la cita per a, finalment, confirmar-la.

Amb un temps d’atenció aproximat de 30 minuts per cita, s’estima que en l’àrea de Dependència- SAD s’atén a al voltant de 45 persones a la setmana, mentre que són 80 persones per setmana les que poden ser ateses en cites relacionades amb l’àrea de prestacions inclusives, serien 125 atencions personalitzades a la setmana.

Amb aquesta nova acció, el Consistori àmplia recursos, tant humans com tècnics, destinats a l’atenció i relació amb la ciutadania, en una àrea tan demandada en l’actualitat com són els Serveis Socials. Al mateix temps, des de l’Ajuntament s’anima als veïns i veïnes que necessiten una cita amb l’àrea a utilitzar l’eina de cita prèvia telemàtica ja que, contribuirà a l’acceleració dels processos de cita, atenció i per tant, a l’agilitat en els tràmits requerits per la ciutadania.