Burjassot s’adhereix al “Pla Resistir” de la Generalitat Valenciana, que dotarà al municipi d’1.194.215 euros per a ajudar als sectors més afectats per la pandèmia

1 febrer 2021|Burjassot

ALCALDÍA- Plan resistir 1-02-2021

Dins del Pla Resistir, aprovat per la Generalitat Valenciana, s’han inclòs les “Ajudes Parèntesis” en cada municipi que seran destinades als sectors més afectats per la pandèmia. Tal com es desprén del Decret llei publicat el passat dia 26 de gener, l’Ajuntament de Burjassot és beneficiari d’aquestes ajudes que ascendeixen a un total d’1.194.215€ dels quals la Generalitat es farà càrrec del 62.5%, del cost total de l’actuació a desenvolupar pel Consistori, que haurà de realitzar una aportació del 15% del cost. El 22,5% restant estarà a càrrec de la Diputació Provincial de València.

El Consistori burjassoter ja s’ha adherit al Pla per a, tal com es desprén de les bases d’aquest, ajudar a les empreses i autònoms dels sectors inclosos en el Decret llei publicat el passat 26 de gener en el DOGV; sectors molt afectats per la pandèmia. Així mateix, des de l’Alcaldia s’ha mantingut una reunió de coordinació per a poder agilitar i accelerar en tot el possible els tràmits necessaris per a sol·licitar aquestes ajudes i crear un equip tècnic que puga gestionar-les amb rapidesa, tràmits dels quals s’informarà a tot el teixit comercial afectat una vegada estan definits.

De manera pràctica, aquestes ajudes es van distribuir, tal com marca el Decret llei, en la concessió d’una quantitat fixa de 2.000€ per cada persona treballadora autònoma o microempresa, amb un màxim de 10 persones treballadores i una quantitat fixa de 200€ per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes. Tot això estarà encaminat a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius recollits en el Decret.

Per a Rafa García, Alcalde de Burjassot, “aquestes ajudes seran un revulsiu molt important per a tots els sectors als quals van destinades. Per al nostre Ajuntament ha suposat també un gran pas ja que podrem ampliar les ajudes previstes a tots els sectors productius que estipula el Decret llei d’una manera directa amb unes quantitats econòmiques importants perquè puguen fer front a la situació tan difícil que estan vivint. Totes les administracions estem fent un gran esforç i implicant-nos en tot el que podem perquè els nostres comerciants, autònoms, empresaris… puguen tindre ajudes davant les mesures que, lamentablement, s’estan prenent per a poder disminuir els contagis per la Covid-19”.

Una vegada es publiquen els requisits i la documentació que és necessari aportar per part dels sol·licitants de les ajudes, s’estipularà també el període de presentació d’aquests. Per aquest motiu, i dins d’aquest moment de transició fins que es coneguen els requisits, des de l’Ajuntament de Burjassot recomanen a totes les persones interessades a sol·licitar les ajudes que obtinguen el seu Certificat Digital per a poder realitzar tots els tràmits de manera telemàtica, des de les seues pròpies cases o negocis.

L’obtenció del Certificat Digital és gratuïta i pot obtindre’s en CEMEF, l’empresa pública municipal de l’Ajuntament de Burjassot encarregada d’emetre’ls. Per a l’obtenció del certificat és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA en CEMEF telefonant al 96 316 02 50 o bé enviant un correu electrònic a empreses4@cemef.com. Una vegada realitzat aquest primer pas, indispensable i obligatori, es donarà a la persona interessada tota la informació sobre el procediment a seguir, sobre la documentació que ha d’aportar per a obtindre el certificat i el dia i l’hora que ha d’acudir a la seu de CEMEF, al carrer Verge dels Desemparats, 26.

Els sectors que podran accedir a les citades ajudes són els dedicats a:

– Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i en mercats ambulants
– Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i en mercats ambulants
– Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i en mercats ambulants
– Hotels i allotjaments
– Allotjaments turístics i altres
– Càmpings i aparcaments de caravanes
– Altres allotjaments
– Restaurants i llocs de menjada
– Provisió de menjars preparats per a esdeveniments
– Altres serveis de menjades
– Establiments de begudes
– Activitats d’exhibició cinematogràfica
– Activitats d’agències de viatges
– Activitats dels operadors turístics
– Altres serveis de reserves
– Organització de convencions i fires
– Arts escèniques
– Activitats auxiliars de les arts escèniques
– Creació artística i literària
– Gestió de sales d’espectacles
– Activitats de museus
– Gestió d’instal·lacions esportives
– Activitats dels clubs esportius
– Activitats dels gimnasos
– Altres activitats esportives
– Activitats dels parcs d’atraccions
– Altres activitats recreatives i d’entreteniment

Les ajudes aniran dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades anteriorment. Les ajudes es distribuiran entre persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors indicats. Aquestes ajudes han d’anar dirigides a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d’abril de 2020 i hauran de ser justificats per les persones treballadores autònomes i les microempreses.