La consulta pública dels Pressupostos Participatius 2024 comença el 29 de gener

25 gener 2024|Burjassot

24_presupuestos participativos-03

L’Ajuntament de Burjassot anuncia l’inici de la consulta pública dels Pressupostos Participatius 2024. En la seua tercera edició, es tracta d’un mecanisme de participació ciutadana amb el qual, mitjançant un procés democràtic, la ciutadania decidix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal. Els Pressupostos Participatius són una iniciativa de la regidoria de Participació Ciutadana, que dirigix Yolanda Andrés.

Els Pressupostos Participatius de Burjassot es consensuen a través d’un procés obert i de caràcter universal per a la ciutadania de Burjassot, de manera que qualsevol persona empadronada en el municipi, amb més de 16 anys, podrà accedir a la plataforma web https://participa.burjassot.org, per a formular propostes, avalar-les o votar. Les persones que no compten amb mitjans electrònics a casa o al seu abast, podran accedir a la plataforma dels Pressupostos Participatius a la Casa de Cultura, en la seu de CEMEF SLU i en la piscina municipal. El muntant pressupostari es fixarà una vegada formulades la totalitat de les propostes.

El calendari de la consulta pública dels Pressupostos Participatius 2024 començarà amb la formulació i recollida de propostes, que es podrà realitzar del 29 de gener a l’11 de febrer de 2024. La presentació de propostes s’haurà de realitzar telemàticament, a través de la plataforma https://participa.burjassot.org. Cada persona i/o entitat podrà presentar un màxim de dues propostes. Posteriorment, en un segona fase del calendari, la ciutadania tindrà la possibilitat, del 12 al 19 de febrer, de secundar i avalar les propostes efectuades. Cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de vint avals dels veïns i veïnes que participen en el procés, perquè esta puga prosperar. Cada persona, amb el seu DNI, podrà avalar fins a dues propostes, però únicament un aval per proposta.

A partir del 20 de febrer, les propostes formulades arribaran als departaments municipals competents perquè facen la valoracions tècniques, administratives, econòmiques i de viabilitat oportunes, amb un termini que s’estendrà fins al 31 de març. A continuació i seguint amb el calendari marcat de la campanya, la regidoria de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que finalment eixiran a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals i la justificació raonada.

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport d’almenys vint avals, revisades per la regidoria de Participació Ciutadana, valorades pels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a la votació, que podrà efectuar-se de l’1 al 14 d’abril. Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid i la votació s’haurà de realitzar a través de la plataforma web esmentada per a tot el procés. Cada persona podrà votar fins a 2 propostes d’inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes es publicaran el 15 d’abril de 2024.