El 25 de maig s’inicia a Burjassot la Campanya de Matrícula de secundària per al curs 2015/16

19 maig 2015|Burjassot

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Adela Pérez, recorda als pares i mares dels alumnes que el pròxim curs escolar vagen a cursar educació secundària en el municipi, que el dilluns 25 de maig tindrà lloc l’inici de la Campanya de Matrícula, en procés ordinari. Es podran presentar les sol·licituds fins al dilluns 1 de juny.

Dins de l’oferta educativa del municipi, Burjassot disposa de tres Instituts públics, l’IES Comarcal, l’IES Federica Montseny i l’IES Vicent Andrés Estellés.

En el cas del primer, l’IES Comarcal, pertany a la Xarxa de centres Plurilingües de la Comunitat Valenciana des de l’any 2011, i disposa d’un programa plurilingüe d’anglés i francés de primer a quart de l’ESO. Els programes oferts pel centre són el PEV (Programa d’Ensenyament en Valencià) i el PIP (Programa d’Incorporació Progressiva). Tota la informació sobre el centre, la seua oferta educativa, activitats i programes pot consultar-se en http://mestreacasa.gva.es/web/iescomarcal.

L’IES Federica Montseny és un centre públic d’ESO i Batxillerat, amb programes d’atenció a la diversitat i línies en valencià i castellà. A més, disposa el programa plurilingüe en francés i anglés, en les assignatures de Tecnologia i Ciències Naturals, respectivament. També disposa del PEV i del PIP i disposa de la carta Erasmus+. Tota la informació del centre pot consultar-se en la web www.iesfmontseny.com.

Amb trenta anys d’experiència, l’IES Vicent Andrés Estellés, és el tercer dels instituts públics amb educació secundària que disposa Burjassot. El centre compta amb els recursos necessaris, tant materials com humans, per oferir un ensenyament de qualitat dirigit a obtenir una òptima formació acadèmica i personal. Ha sigut reconegut com el primer centre públic de la província de València i segon de la Comunitat Valenciana en els resultats obtinguts en la Prova Diagnòstica 2014; ha obtingut el millor resultat dels centres del municipi en la Selectivitat de juny de 2014 i, recentment, ha sigut reconegut com a millor centre en l’Olimpíada Agroalimentària i del Mitjà Natural de Biologia 2015, organitzada per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de València. La web del centre és www.vicentandresestelles.org.