L’alumnat de l’Escola Taller Et Formem Recicla’t II realitza una solta de fauna auxiliar

30 maig 2022|Burjassot

Des de l’Escola Taller Et Formem Recicla’t II de Burjassot, coordinada des de CEMEF, SLU, s‘ha realitzat recentment la solta de fauna auxiliar per a contribuir al restabliment de l’equilibri natural de plagues i depredadors.

En aquesta ocasió, la solta s’ha realitzat per al control de pugó, cotxinilles, mosca blanca i psil·la al parc de la Granja, les zones enjardinades del BAP 613 Vivendes, el CEIP Fernando de los Ríos, el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado i els Ficus nítida de la Carretera de Llíria.

Tal com han informat des del taller, s’ha fet solta d’Adalia bipunctata, coneguda com a marieta de dos punts, voraç depredador de nombroses espècies de pugons; Anthocoris nemoralis, coneguda com a xinxa pirata, depredadora de molts insectes, demostrant preferència per les psil·les; Chrysoperia carnea, depredador natural preferentment de pugons, encara que també poden alimentar-se d’aranya roja, mosca blanca, trip, etc. I Cryptolaemus montrouzieri, depredador natural de cotxinilles.

Així mateix, també es va soltar una barreja parasitoide, amb diferents espècies de vespes parasitoides de pugons de major grandària com Aphidius colemani, Aphidius ervi o Aphidius matricariae, entre altres.

Un matí productiu, entretingut i educatiu per a totes i tots els alumnes d’aquesta Escola Taller.