L’alumnat de l’Escola Taller Et Formem “Recicla’t” realitza una pràctica per a aprendre a realitzar el control de plagues

18 maig 2021|Burjassot

Et formem plagas
taller Et formem

L’alumnat de l’Escola- Taller Et Formem “Recicla´t” de Burjassot ha estat realitzant, aquets dies, una pràctica de lluita biològica mitjançant la solta de fauna auxiliar en diferents zones enjardinades del municipi.

Amb aquesta pràctica, als alumnes se’ls ensenya a realitzar un control de les plagues molt més respectuós amb el medi ambient, introduint insectes depredadors i parasitoides naturals d’algunes de les plagues que més apareixen en les zones enjardinades i contribuint a la seua cura.

En aquesta pràctica, tal com han informat des del taller, es realitzat la solta de l’Adalia bipunctata, coneguda com a marieta de dos punts, voraç depredador de nombroses espècies de pugons; Anthocoris nemoralis, coneguda com a xinxa pirata, depredadora de molts insectes, demostrant preferència per les psilas; Chrysoperia carnea, depredador natural preferentment de pugons, encara que també pot alimentar-se d’aranya roja, mosca blanca, etc. i Cryptolaemus montrouzieri, depredador natural de cochinillas.

A més, s’ha soltat també una “barreja parasitoide, amb diferents espècies de avispillas parasitoides de pugons de major grandària“, segons les mateixes fonts, les quals ha destacat que ha sigut una activitat productiva, entretinguda i, com no, educativa.