S’obri el termini per a sol·licitar les Ajudes Familiars a l’Alimentació (SOL·LICITUDS DEL 27 DE JULIOL AL 25 D’AGOST)

26 juliol 2021|Burjassot

ayudas familiares alimentación

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Burjassot ha aprovat la convocatòria d’Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2021/2022. El termini per a sol·licitar aquestes ajudes és del 27 de juliol al 25 d’agost, tots dos dies inclosos.

CONSULTA LES BASES

CONSULTA L’ANUNCI EN EL BOP

Preferentment, les sol·licituds es presentaran en el Centre Municipal de Serveis Socials situat en la Plaça Gómez Ferrer, 4 o per Registre General d’entrada de l’Ajuntament de Burjassot. En tots dos casos, cal sol·licitar Cita Prèvia. En el cas d’acudir al Centre de Serveis Socials, es pot demanar cita prèvia telefonant al 96 364 13 17 i 96 390 58 39.

Les sol·licituds i la documentació podran presentar-se també de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

Podran ser beneficiaris i beneficiàries de les Ajudes Familiars dirigides a l’alimentació de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2021/2022 els menors, empadronats que acrediten la convivència a Burjassot, que el curs 2021/2022 vagen a ser escolaritzats en segon cicle d’infantil i primària i que, havent sol·licitat beca de menjador de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, hagen quedat exclosos dels seus llistats de beneficiaris.

Són requisits imprescindibles, per a poder accedir a aquestes ajudes, ser menor escolaritzat en segon cicle d’infantil i en primària en centres escolars que estiguen situats a Burjassot. Excepcionalment s’admetran les sol·licituds per al col·legi públic de Benimàmet i el col·legi Sant Bartolomé de Godella (només en cicle d’infantil). Estar empadronats i/o que acrediten la convivència de manera permanent a Burjassot els menors per als quals se sol·licite l’ajuda, amb la seua respectiva família (pares, tutors o acollidors).

També és requisit imprescindible que la renda per càpita anual dels membres de la unitat familiar o convivència a la qual pertanga el/la sol·licitant, no excedisca del 100% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), en còmput vigent de 12 pagues 6.778,80€ a l’any o 564,90€ al mes.

Finalment, és necessari presentar la sol·licitud en el termini establit a aquest efecte, amb la instància facilitada per l’Ajuntament, haver sol·licitat l’ajuda de Beques escolars de la Conselleria d’Educació per al curs escolar 2021/2022 i haver quedat exclòs, com a beneficiari, en el llistat de Beques de la Conselleria d’Educació del citat curs.

Les bases de les ajudes, on s’especifica la documentació a aportar per part dels sol·licitants i els criteris de baremació d’aquestes, pot consultar-se en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Burjassot, en la web municipal, www.burjassot.org, i en cadascun dels Centres de Serveis Socials, durant el termini de la convocatòria.