RESOLUCIÓ DEFINITIVA PUBLICADA L’Ajuntament de Burjassot obri un procés selectiu per a la contractació temporal, en la Brigada d’Obres, que inclou tretze llocs de treball

13 juny 2019|Burjassot

Bolsa de trabajo Brigada de Obras

L’Ajuntament de Burjassot ha iniciat un procés selectiu per a la contractació temporal, en la Brigada Municipal d’Obres, de nou peons, tres oficials i un oficial d’electricista, al mateix temps que ha publicat les bases d’aquest procés per a la seua consulta, en el Tauler d’anuncis del Consistori i en la web municipal, www.burjassot.org, en el Portal de Transparència. El termini de sol·licitud d’instàncies estarà obert fins dimecres que ve 26 de juny i han de presentar-se, per registre d’entrada, a l’Ajuntament de Burjassot.

En la borsa dels nou peons, tres d’ells es contractaran per a fer els treballs de reparació i manteniment en els col·legis públics, centres d’atenció a la infància i centres socials de jubilats. Aquests contractes tindran una duració de dos mesos, des de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019. D’altra banda, els sis llocs de peons restants es destinaran per a cobrir les vacances de la plantilla: tres destinats a parcs, dos destinats al Poliesportiu Municipal i 1 destinat al Cementeri. Aquests contractes tindran una duració de tres mesos, des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2019.

Quant als tres oficials de la Brigada d’Obres, es contractaran per a fer els treballs de reparació i manteniment en els col·legis públics, centres d’atenció a la infància i centres socials de jubilats. Aquests contractes d’oficials d’obra tindran una duració de dos mesos, des de l’1 de juliol al 31 d’agost de 2019.

Finalment, el lloc d’oficial d’electricista serà per a realitzar les revisions i assistències que es precisen durant les diferents celebracions en les festes veïnals i patronals, previstes durant els mesos de juliol, agost i setembre. Aquest contracte tindrà una duració de tres mesos, des de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2019.

Entre els requisits que els aspirants han de complir per a optar a qualsevol d’aquests llocs de treball, està el de tindre la nacionalitat espanyola, tindre els 18 anys complits i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa.