L’Ajuntament de Burjassot adquireix set peanes sensores d’accés i desinfecció que se situaran en diferents dependències municipals

9 novembre 2020|Burjassot

sensores desinfección

El control d’aforament i la desinfecció en tots els espais municipals és objectiu primordial per a l’Ajuntament de Burjassot que vol, amb totes les accions que està realitzant en matèria de prevenció davant la Covid-19, que la seguretat tant dels ciutadans i de les ciutadanes com dels treballadors municipals estiga garantida.

Per aquest motiu, el Consistori ha adquirit 7 peanes amb sensors d’accés i desinfecció que s’estan situant ja en diferents dependències municipals. Es tracta d’un nou element que estarà a l’entrada dels edificis gràcies al qual es garantirà l’aforament de l’espai i, a més, es procedirà a la presa de la temperatura i a la dispensació de gel hidroalcohòlic, generant desinfecció a tots els usuaris de les dependències.

Aquests noves peanes que hem instal·lat en diferents dependències municipals facilitaran la presència en aquests espais i, a més, suposen garantir la seguretat de totes les persones que accediran, tant als ciutadans i les ciutadanes que han de realitzar algun tipus de tràmit com la dels treballadors municipals”, tal com ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, qui també ha assenyalat “com aquestes noves peanes ens ajuden també al control de l’aforament dels edificis ja que, cada persona que passa per ell és  registrada, garantint que no es supere el número màxim de capacitat de la instal·lació”.

Les peanes s’estan instal·lant a l’Ajuntament, al Pavelló Cobert, al Mercat Municipal l’Almara, a la Casa de Cultura, al Centre Cultural Tívoli, a l’edifici de la Policia Local i en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado.

Cadascuna d’aquestes noves peanes disposa de termòmetre per càmera tèrmica i sensor de temperatura i humitat, connectat a una centraleta. Té també, com s’ha assenyalat, informació d’aforament, capacitat i reconte i dosificador de gel hidroalcohòlic.

Una vegada els usuaris es pugen a les peanes, la càmera tèrmica i el sensor de temperatura fan el mesurament i en la pantalla s’indica la temperatura corporal. Si aquesta temperatura és inferior a 37’5 graus, s’encén una llum verda per a poder passar a la instal·lació, en el cas de ser superior, la llum és roja i ix un missatge d’avís ja que no es pot entrar a l’edifici. Així mateix, cada persona és resgistrada, de manera que es coneix, a cada moment, quantes persones romanen en la instal·lació.