L’Ajuntament de Burjassot convoca el XXI Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés

4 maig 2022|Burjassot

Vicent-Andrés-Estellés-Burjassot

En la mateixa setmana en la qual es farà lliurament del Premi Vicent Andrés Estellés de Poesia de l’edició del passat any, l’Ajuntament de Burjassot, des de la Regidoria de Cultura i Joventut, dirigida per Javier Naharros, ha fet pública la convocatòria del XXI Premi de Poesia Vicent Andrés Estellés de Burjassot per a l’exercici 2022.

Les obres i la documentació que se sol·licita en les bases de la convocatòria, podran presentar-se fins al 27 de juny. Les obres hauran de dirigir-se, sense que aparega el nom de l’autor ni de l’obra en el remitent, a la Casa de Cultura de Burjassot, c/ Mariana Pineda, 93-95, per correu certificat o de manera presencial, en aquest últim cas, després de sol·licitar cita prèvia o en qualsevol entitat que, amb caràcter general, reconeix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions Públiques. La presentació dels originals comporta l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que de les mateixes es deriven.

Els aspirants a guanyar el premi, dotat amb 9.000€, hauran de presentar un sobre amb quatre còpies de l’obra. Tant en el sobre com en cadascuna de les còpies únicament es farà constar el títol del treball i, en cap cas, el nom de l’autor. També s’haurà d’adjuntar una còpia del treball en suport digital (USB). Així mateix, també hauran de presentar un segon sobre (plica) en el qual haurà d’estar la sol·licitud degudament emplenada amb el nom, domicili, telèfon de contacte, correu electrònic i fotocòpia del DNI de l’autor o autora i un breu currículum.

Les condicions tècniques de les obres així com els criteris de valoració, igual que la resta de les bases que regeixen el premi, es poden consultar, en el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Burjassot.

Els Premis compten amb la col·laboració de la Diputació de València.