L’Ajuntament de Burjassot crea un grup de treball per a la prevenció de la violència domèstica

12 abril 2021|Burjassot

Reunión Infancia y Educación

L’Ajuntament de Burjassot, des de l’àrea de Benestar Social i a través de les regidories d’Educació i Protecció i Drets de la Infància que dirigeixen Manuela Carrero i Yolanda Andrés, respectivament, ha procedit a la creació d’un grup de treball per a la prevenció de la violència domèstica en el municipi. Un grup que, emmarcat en el si del Comité Tècnic Municipal del Pla contra la Violència de Gènere, ha celebrat recentment una primera reunió per a començar a dissenyar una campanya municipal de sensibilització per a previndre les situacions de violència en l’àmbit domèstic, especialment cap als menors.

Aquesta primera reunió tècnica, que ha tingut lloc en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado a la qual han assistit les dues regidores implicades, ha comptat amb la presència i participació de tècnics dels Serveis Socials de l’Ajuntament; de tècnics del Gabinet Psicopedagògic Municipal; d’agents de la Policia Local de Burjassot; de tècnics d’Espai Dona; de representants del centre de salut de Burjassot i de professores del CEIP Fernando de los Ríos, com a representants de la comunitat educativa. Tots ells han assistit en qualitat d’agents municipals l’àmbit d’actuació dels quals està directament relacionat amb la prevenció de la violència.

La creació d’aquest grup de treball sorgeix de la necessitat de fomentar la prevenció, detecció i notificació del càstig físic i maltractament infantil en àmbit domèstic del municipi, treballant de manera coordinada i transversal per part de tots els agents esmentats, en el marc de l’educació, la sanitat, la igualtat, la seguretat ciutadana i la protecció i els drets de la infància.

Així, amb aquesta primera reunió i presa de contacte es comença a treballar en una pròxima campanya de conscienciació i prevenció de la violència domèstica, així com en la generació d’un Protocol Municipal d’Intervenció davant situacions de violència domèstica detectades en l’àmbit escolar.