L’Ajuntament de Burjassot firma un conveni de col·laboració amb l’Associació Entreculturas

6 maig 2024|Burjassot

Convenio Entreculturas

El despatx d’Alcaldia ha sigut testimoni de la firma del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Burjassot, en la figura del seu alcalde, Rafa García, i l’Associació Entreculturas, representada pel seu president, Antonio Santiago Giménez. En la firma també va ser present la regidora de Servicis Socials, Manuela Carrero.

La firma del conveni suposa la col·laboració del Consistori en les activitats relacionades amb el banc d’aliments que gestiona l’associació, concretament, finançant les despeses derivades del transport, distribució i repartiment dels aliments en les instal·lacions de l’entitat entre les persones i/o famílies de Burjassot que es troben en risc d’exclusió social i/o vulnerabilitat social, així com en el desenvolupament d’activitats que fomenten la integració i solidaritat entre els individus de diferents cultures, promovent la igualtat en l’accés a la cultura.

L’Ajuntament s’ha compromés a la concessió d’una subvenció per import de 6.000€ anuals durant la vigència del conveni. Per part seua, l’entitat burjassotera, entre altres compromisos, ha de garantir el correcte funcionament del banc d’aliments, la distribució i el transport dels aliments no peribles i la distribució a les famílies, a més d’impulsar totes les accions que siguen necessàries per al seu correcte funcionament. Haurà de dedicar la subvenció concedida a les finalitats contemplades en el conveni, a garantir la transparència i l’absoluta disponibilitat en la correcta gestió de quantitats atorgades així com de la seua correcta administració.