L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb la Parròquia Santíssima Trinidad per a la gestió el Banc d’Aliments

3 novembre 2021|Burjassot

Convenio Parroquia Santísima Trinidad

L’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu alcalde, Rafa García, ha subscrit un conveni de col·laboració amb la Parròquia Santíssima Trinidad, representada pel seu rector titular, Jose Vicente Olmos. En l’acte de la signatura del conveni també ha sigut present també la regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot, Isabel María Mora.

L’objecte del conveni subscrit és establir la col·laboració entre el Consistori i la Parròquia de la Santíssima Trinidad en les activitats que aquesta realitza relacionades amb el Banc d’Aliments que gestiona, concretament finançant les despeses derivades del transport, distribució i repartiment dels aliments entre les persones i/o famílies del municipi i pròximes a la zona d’influència de la Parròquia que es troben en situació de risc social i/o vulnerabilitat social.

Així, l’amb el text signat, el Consistori es compromet a concedir una subvenció anual per import de 2.000 euros a la Parròquia per a sufragar les despeses de transport i distribució d’aliments durant quatre anualitats (2021, 2022, 2023 i 2024). Per part seua, la Parròquia de la Santíssima Trinidad es compromet a garantir el funcionament del Banc d’Aliments, la distribució i el transport dels aliments no peribles, i el repartiment a les persones i/o famílies més desfavorides; a portar un control nominatiu dels beneficiari/es atesos; a col·laborar i coordinar-se amb el Departament Municipal de Serveis Socials en l’atenció a les famílies i/o persones en situació de vulnerabilitat o risc social que precisen de la provisió d’aliments; a garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades i salvaguardar la intimitat i privacitat dels usuaris del Banc d’Aliments. Així mateix, la Parròquia es compromet a impulsar totes aquelles accions que siguen necessàries per al correcte funcionament del propi Banc d’Aliments, publicitat del mateix i establiment d’una xarxa estable de voluntaris i empreses col·laboradores.