L’Ajuntament de Burjassot signa un conveni de col·laboració amb RAÍZES Percussió

2 novembre 2021|Burjassot

Convenio RAIZES Percusión

L’Ajuntament de Burjassot, representat pel seu alcalde, Rafa García, ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’associació local RAIZES Percussió, representada pel seu president, Damián Ordóñez. En l’acte de la signatura del conveni també ha sigut present també la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, Manuela Carrero.

L’objecte del conveni subscrit és establir la col·laboració entre el Consistori i l’associació Raizes per a la promoció de la música i la cultura lligada a l’anomenada “samba reggae”, mitjançant activitats de batucada destinades a la població del municipi, especialment en el Barri d’Acció Preferent dels 613 Vivendes, promovent amb això el coneixement i intercanvi cultural a través de les Arts Escèniques i sent la percussió el pilar fonamental i potenciant l’autoestima personal dins d’una societat cada vegada més multicultural i globalitzada.

Així, l’amb el text signat, el Consistori es compromet a concedir una subvenció anual per import de 1.500 euros a RAÍZES, per a col·laborar en les activitats que l’entitat programe per a la promoció de la cultura del tambor entre la població. Per part seua, l’entitat local es compromet, entre altres accions, a promoure accions tendents al foment del coneixement musical com a part essencial de la cultura i a disposar dels mitjans necessaris i adequats per a la realització de les activitats de batucada amb l’alumnat al qual vagen destinades. Així mateix, RAÍZES es compromet a participar en tots els actes municipals en els quals, previ consens, es necessite la col·laboració de l’entitat, principalment en la Cavalcada de Reis i en algun acte propi del projecte Burjassot, Ciutat Educadora, sense perjudici de qualssevol altres en els quals es considere oportuna la seua participació; a registrar audiovisualment els esdeveniments en els quals participe, esmentant expressament en els enregistraments la col·laboració del M.I. Ajuntament de Burjassot i a garantir, en tot moment, la igualtat efectiva d’accés, participació i representació de les dones en tots els àmbits d’activitat de l’associació.