CONCEDIDES LES CINC ESPECIALITATS. L’Ajuntament de Burjassot ha sol·licitat cinc especialitats formatives per al pròxim curs dels Programes Formatius de Qualificació Bàsica

18 juny 2019|Burjassot

Programas Formativos Cualificación Básica

CONCEDIDES LES CINC ESPECIALITATS. MATRÍCULES A PARTIR DEL 8 DE JULIOL EN CEMEF. 

L’Ajuntament de Burjassot ha sol·licitat, per al curs escolar 2019-2020, els Programes Formatius de Qualificació Bàsica de cinc especialitats formatives: “Operacions de Lampisteria i Calefacció-climatització domèstica”, “Operacions Bàsiques de Cuina”, “Operacions de fabricació mecànica”, “Arranjaments i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell” i “Activitats auxiliars en vivers, jardins i zones verdes”.

Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica són cursos dirigits a joves entre 16 i 21 anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. L’objectiu d’aquests cursos és el d’afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa de l’alumnat desocupat, reduint les seues dificultats d’accés a un lloc de treball, a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’adquisició d’actituds i hàbits laborals.

Les persones interessades a cursar alguna de les modalitats assenyalades, hauran de dirigir-se a la seu de CEMEF, situada en carrer Mare de Déu dels Desemparats, 26 de Burjassot.

Quant al calendari de matrícula, la presentació de sol·licituds d’admissió és del 8 al 12 de juliol, sent el 17 de juliol el dia en què es faran públiques les llistes provisionals d’admesos. Les possibles reclamacions es podran presentar des d’aqueix mateix dia i fins al 19 de juliol sent la publicació de les llistes definitives el 23 de juliol.

La presentació d’al·legacions serà del 23 al 25 de juliol i la formalització de la matrícula per a l’alumnat admés en el procés ordinari serà del 24 al 30 de juliol. En el cas de la formalització de les places vacants, el període serà el comprés entre el 3 i el 5 de setembre. Es podran presentar inscripcions fins al 30 de setembre.

Tots els tràmits han de realitzar-se en CEMEF, igual que la sol·licitud d’informació sobre els cursos.