L’Ajuntament de Burjassot posa en marxa la campanya de detecció i prevenció de dificultats maduratives

22 novembre 2018|Burjassot

dificultades madurarivas

L’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Educació dirigida per Olga Camps, ha posat en marxa la Campanya Municipal de Detecció i Prevenció de dificultats maduratives en el desenvolupament de xiquets i xiquetes de 2 i 3 anys, amb l’objectiu de detectar i previndre dificultats en el desenvolupament maduratiu dels menuts d’aquest tram d’edat. La campanya municipal permet planificar els recursos educatius necessaris per a la posterior escolarització i assessorar les famílies per a l’adquisició d’hàbits necessaris amb els quals poder afrontar els reptes de la nova etapa educativa.

La campanya va dirigida a les famílies amb xiquets o xiquetes nascuts en 2016, empadronats a Burjassot i escolaritzats a les Escoles Infantils Municipals, els quals inicien la seua escolarització en el segon cicle d’Educació Infantil, durant el curs escolar 2019-2020. La participació de les famílies és voluntària i requereix l’autorització prèvia dels pares, les mares o els tutors legals dels menors.

Les accions que inclou aquesta campanya de detecció i prevenció de dificultats maduratives contenen diferents fases. La Fase 1 passa per l’emplenament per part de l’Escola Infantil d’una escala d’observació del desenvolupament infantil per a detectar indicadors de dificultat en el desenvolupament. En els casos en què s’observa algun tipus de dificultat, es passarà a la Fase 2, en la qual es realitzarà una avaluació psicopedagògica completa per a determinar les necessitats educatives del menor i planificar així les necessitats de suport requerit, atenent sempre a principis d’inclusió educativa. Finalment, la Fase 3 aborda els casos en els quals es detecten desajustaments afectius o dificultats en la implantació d’hàbits bàsics concordes amb l’edat, realitzant-se en aqueixos casos grups de treball per a les famílies, amb metodologies didàctiques i participatives.