L’Ajuntament de Burjassot posposa la quota d’abril corresponent al pagament fraccionat d’impostos del PVE

26 març 2020|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot continua treballant diàriament, des dels seus diferents departaments, amb la voluntat de pal·liar, en la mesura que siga possible tots els efectes negatius que l’epidèmia del coronavirus, l’estat d’alarma i el confinament en les llars estan generant sobre la població burjassotera.

En l’àmbit econòmic, s’acaba de signar un decret d’Alcaldia pel qual s’ajorna, de manera excepcional, la quota del PVE (Pla de Venciment Especial), corresponent al mes d’abril de 2020, al mes de novembre de 2020, a causa de la situació extraordinària provocada pel COVID-19 i amb la finalitat de facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seues obligacions tributàries.

El Pla de Venciment Especial inclou l’Impost de béns immobles Urbana, l’Impost de béns immobles Rústica, l’Impost de vehicles de tracció mecànica, l’Impost d’activitats Econòmiques i la Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres-Guals i es prorratejat en set quotes, per als ciutadans i ciutadanes que estan acollits al sistema de fraccionament d’impostos que permet l’Ajuntament de Burjassot.

L’alcalde de Burjassot, Rafa García, ha assenyalat que amb aquesta, “sumem una nova mesura econòmica més que ajudarà a suavitzar els durs efectes que aquesta crisi pot tindre sobre les economies de moltes llars burjassoteres. Així, el mes d’abril es veuran exempts d’abonar aquesta quota, descomptant aquest import de les despeses domèstiques”.