L’Ajuntament de Burjassot publica el calendari fiscal de 2018

21 desembre 2017|Burjassot

Mosaico-Escudo-Ayuntamiento.jpg

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic, a través d’un Ban Municipal, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2018. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de febrer fins al 31 de març de 2018. Per la seua banda, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’haurà d’abonar entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2018, mentre que l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) s’abonarà des de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2018. Finalment, l’Impost sobre activitats econòmiques té fixat el seu període de cobrament entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2018.

Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal s’abonarà de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2018; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2018; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 15 de novembre de 2018.

El ban municipal que arreplega el calendari fiscal de 2018 es va emetre, per al seu coneixement general, el 19 de desembre. Tenint com a termini per a efectuar la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2017, els veïns i veïnes poden sol·licitar, per registre d’entrada en l’Ajuntament de Burjassot, o a través de la Capeta Ciutadana, el fraccionament dels tributs municipals. Una acció que farà més còmoda l’obligació de fer front al pagament dels impostos municipals, sobretot després de les últimes mesures aprovades per l’Ajuntament de Burjassot i impulsades des d’alcaldia.