L’Ajuntament de Burjassot publica el calendari impositiu per a l’exercici de 2020

22 novembre 2019|Burjassot

Calendario Impositivo

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públic, a través d’un Bàndol Municipal i en el seu Portal de Transparència, el calendari fiscal per a l’exercici econòmic de 2020. Així, els períodes de cobrament en voluntària dels tributs municipals, que tenen un caràcter periòdic, han quedat establits en el calendari, de la següent manera.

La taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per a aparcaments, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (guals) s’haurà d’abonar des de l’1 de febrer fins al 31 de març de 2020. Per part seua, l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica s’haurà d’abonar entre l’1 d’abril i l’1 de juny de 2020, mentre que l’IBI (Impost sobre Béns immobles) s’abonarà des de l’1 de juny fins al 31 de juliol de 2020.

Finalment, l’Impost sobre activitats econòmiques té fixat el seu període de cobrament entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2020. Finalment, la taxa per utilització privativa del Mercat Municipal s’abonarà de manera trimestral. El primer trimestre de pagament serà de l’1 al 15 de febrer de 2020; el segon trimestre serà de l’1 al 15 de maig de 2020; el tercer trimestre de pagament serà de l’1 al 17 d’agost, mentre que l’últim trimestre per a abonar aquesta taxa municipal serà de l’1 al 16 de novembre de 2019.

Les i els veïns de Burjassot tenen de termini per a efectuar la sol·licitud del fraccionament del pagament dels tributs fins al 31 de desembre de 2019; sol·licitud que cal realitzar per registre d’entrada a l’Ajuntament de Burjassot o, telemàticament, en la Seu Electrònica.