L’Ajuntament de Burjassot publica el llistat provisional per a la borsa temporal de traductor-dinamitzador de valencià

14 gener 2020|Burjassot

ayuntamiento 2

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la constitució d’una borsa temporal de tècnic superior de traducció- dinamitzador lingüístic de valencià, enquadrat en l’escala d’Administració Especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A1. El llistat pot consultar-se en el Portal de Transparència i en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.

Els aspirants exclosos disposen d’un termini de deu dies hàbils (fins al 24 de gener), a partir de la publicació d’aquest anunci en la seu electrònica, per a formular reclamacions o esmenar els defectes que hagen motivat la seua exclusió.