L’Ajuntament de Burjassot publica la convocatòria de licitació per a l’adjudicació de quatre llocs de venda en el Mercat Municipal l’Almara

18 juny 2019|Burjassot

Mercado Municipal

L’Ajuntament de Burjassot ha fet públiques les bases per a l’adjudicació, en règim de concurrència, de la concessió de domini públic de quatre llocs del Mercat Municipal l’Almara. La duració de la concessió s’estableix en 20 anys.

Els interessats que desitgen participar en la licitació per a optar a un dels llocs hauran de sol·licitar-ho dins del termini de 30 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP, publicació que ha tingut lloc hui, 18-06-2019. ANUNCI BOP

El lloc de presentació de les sol·licituds és el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Burjassot o bé la seua seu electrònica, allotjada en la web municipal, www.burjassot.org. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú.

Les bases de la concessió dels citats quatre llocs poden consultar-se ACÍ, així com en el Perfil del Contractant del Consistori.