L’Ajuntament de Burjassot publica la llista provisional dels beneficiaris de les Ajudes Familiars a l’Escolarització

30 novembre 2018|Burjassot

ayudas familiares alimentación

L’Ajuntament de Burjassot ha publicat el llistat provisional dels beneficiaris de les ajudes familiars a l’alimentació (beques de menjador) de menors en situació o risc d’exclusió social, escolaritzats en el curs escolar 2018-2019. S’estableix un termini de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci, és a dir el 30 de novembre, perquè les persones interessades puguen formular les al·legacions fundades, per escrit, que estimen oportunes.

El llistat provisional pot consultar-se en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, en el Tauler d’anuncis.