L’Ajuntament de Burjassot publica la resolució de les subvencions a centres educatius i AMPAS per a 2019

10 gener 2020|Burjassot

Ayudas centros educativos

En compliment del que es disposa en l’article 4 de la convocatòria d’ajudes a centres educatius i associacions de mares i pares d’alumnes de Burjassot, per a l’exercici de 2019, en el qual s’estableix que les ajudes concedides seran publicades per termini d’un mes, és per això que es dona publicitat a la resolució definitiva d’aquestes ajudes, les quals van ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 16 de desembre de 2019, i la convocatòria de les quals va ser aprovada per la Junta de Govern Local, en data 22 de juliol de 2019 i publicada en el B.O.P. número 176, de 12 de setembre de 2019.

Conformement a la puntuació obtinguda segons els diferents criteris de valoració establits, les ajudes definitives han sigut concedides als CEIP Miguel Bordonau, El Pouet Desamparados, Els Sitges i Fernando de los Ríos, al Patronat de Promoció Humana i Social Joan XXIII i a diferents associacions de mares i pares d’alumnes de Burjassot com són l’AMPA del CEIP Els Sitges; l’AMPA de l’IES Comarcal; l’AMPA de l’IES Vicent Andrés Estellés; l’AMPA del CEIP Sant Joan de Ribera i l’AMPA del CEIP Miguel Bordonau.

L’anunci amb la informació sobre les ajudes definitives concedides ha sigut publicat en el Portal de Transparència i en el Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot.