L’Ajuntament de Burjassot trau a licitació l’explotació de les cafeteries dels centres socials La Granja i Bailèn

10 octubre 2019|Burjassot

Centro Bailén

L’Ajuntament de Burjassot, en Junta de Govern celebrada el passat 7 d’octubre, va aprovar les BASES per a l’explotació del servei de bar-cafeteria dels centres socials Bailèn i La Granja. Es tracta d’autoritzacions administratives demanials d’ús privatiu d’un bé de domini públic que es regirà per les bases, ja publicades, en el Portal de Transparència i en el Tauler d’edictes de l’Ajuntament.

BASES CONVOCATÒRIA

Les instàncies, també publicades en el Portal de Transparència per a la seua descàrrega, sol·licitant prendre part en el procés selectiu per a adjudicar l’autorització de l’explotació del servei de Bar-cafeteria, s’han de presentar, en model oficial, dirigides a l’Alcalde-President, en el Registre General de l’Ajuntament, durant el termini de deu dies naturals a partir del següent al de la publicació de la convocatòria, és a dir, es podran presentar des del divendres 11 d’octubre fins al diumenge 21 d’octubre, tots dos dies inclusivament.