L’Ajuntament de Burjassot subscriu convenis de col·laboració amb diferents entitats locals

27 maig 2024|Burjassot

L’Ajuntament de Burjassot ha subscrit, recentment, diversos conveni de col·laboració amb diferents associacions i entitats locals amb la finalitat de prestar-los col·laboració en la consecució dels seus fins. Així, el passat 9 de maig, el Consistori i el Club de Gimnàstica Rítmica l’Almara, representats per l’alcalde Burjassot, Rafa García i pel president del club, José Luis Andrés Chavarrías, van prorrogar l’acord que mantenien des de 2020, per quatre anys més, comprometent-se l’Ajuntament a atorgar una subvenció al CGR L’Almara de 7.000 euros anuals i a permetre l’ús de les instal·lacions del Pavelló Cobert. L’objectiu del conveni és fomentar la pràctica de la gimnàstica rítmica com a activitat esportiva no professional en el municipi.

El dijous 23 de maig, es va subscriure el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Burjassot, representat per l’alcalde, Rafa García i l’Associació de Miniaturisme de Burjassot, representada pel president de l’entitat, Juan Cervera Espert. L’objecte del conveni és promocionar i impulsar la pràctica del modelisme d’estratègia i simulació i l’organització de tornejos, concursos i certàmens de jocs de miniatures en el municipi. A través de l’acord firmat, el Consistori es compromet a concedir una subvenció anual per import de 1.500 euros a l’entitat cultural per al desenvolupament de les seues activitats, així com col·laborar en la cessió d’espais culturals per a l’organització d’estes.

El divendres 24 de maig es van subscriure dos convenis més. En primer lloc, va tindre lloc la firma de l’acord entre l’Ajuntament i el Grup Scout Impeesa 243 de Burjassot, representat pel president Jesús Botija Cerdá. L’objecte de l’acord amb l’associació és reforçar l’activitat juvenil, cultural i d’ocupació del temps lliure que realitza el Grup Scout, amb especial atenció a les persones menors en risc d’exclusió social, com ara campaments, acampades, excursions i activitats dirigides a l’educació en valors com la igualtat, la pau o el respecte al medi ambient. El Consistori s’ha compromés a concedir una subvenció per import anual de 3.000 euros, durant els anys de vigència del conveni, a més de cedir un espai gratuït en fires, esdeveniments i actes culturals que siguen competència de l’Ajuntament, on el Grup Scout Impeesa 243 puga realitzar una mostra de les seues activitats.

En segon i últim lloc, el divendres 24 de maig, també va quedar subscrit el conveni entre l’Ajuntament de Burjassot, a través de l’alcalde, i l’Associació Ferroviària de Burjassot, representada pel president, Juan Carlos Estrela Bastida. El seu objecte és fomentar la cultura del ferrocarril, la seua història i la seua tècnica sobre la base del ferrocarril a escala reduïda denominat el ‘Trenet de La Granja’, realitzant les accions de posada a punt del mateix que fins ara s’han fet perquè la maquinària i les instal·lacions estiguen pròximament en estat òptim per al ‘Trenet de La Granja’ torne a funcionar. Així, l’Ajuntament es compromet a concedir a l’Associació Ferroviària de Burjassot una subvenció anual per import de 5.000 euros i a proporcionar el subministrament públic, l’aigua potable i altres elements necessaris per al funcionament de les instal·lacions on es troba el ‘Trenet’. Els elements adquirits per al funcionament de les màquines i de les instal·lacions del tren seran propietat de l’Ajuntament.