L’Ajuntament promou mesures de sostenibilitat per als edificis municipals

11 març 2019|Burjassot

medidas sostenibilidad

Després que, en la sessió del Ple Municipal del passat mes de juny s’aprovara una moció per a implementar mesures de sostenibilitat en els edificis municipals, des de l’administració local s’estan duent a terme iniciatives en pro d’aquesta sostenibilitat i promovent canvis en els hàbits dels treballadors municipals, segons el departament on exercisquen les seues tasques.

Així, la regidoria de Medi Ambient que dirigeix la regidora Lluna Àrias, a través de l’Oficina de Sostenibilitat, està treballant per incentivar les bones pràctiques en el funcionament intern del Consistori, de manera que es complisquen els objectius de reciclatge i reducció de residus, així com qualsevol altra pràctica que, per xicoteta que siga, revertisca a reduir els impactes negatius sobre el medi ambient.

Una de les primeres accions, ja executada, ha sigut eliminar l’anterior subministrament d’aigua embotellada en plàstic durant les sessions plenàries i altres reunions d’àmbit municipal. La separació dels residus en paper, plàstic i envasos i vidre, en els diferents despatxos i àrees municipals, així com la utilització de productes de neteja ecològics i respectuosos amb el medi ambient, són uns altres dels passos a seguir, segons els acords que recull la moció.

Més acords que recull el text passen per configurar els equips informàtics de totes les àrees municipals perquè, de forma automàtica, imprimisquen en format esborrador i a doble cara. En l’àmbit de reciclatge del paper, cal destacar que el Butlletí Informatiu Municipal (BIM) imprimeix tots els seus números en paper ecològic lliure de clor. Substituir les piles dels diferents dispositius electrònics utilitzats pel personal per piles recarregables de llarga duració o sol·licitar a l’empresa proveïdora de paper la substitució del paper blanc per paper ecològic, lliure de clor, en totes les àrees municipals, són uns altres dels objectius que s’inclouen en aquest compromís municipal envers el medi ambient.

Des de l’Oficina de Sostenibilitat Local s’ha editat un document informatiu per a orientar els treballadors a l’hora d’adoptar pràctiques més sostenibles en els seus llocs de treball, quant a consum d’aigua, consum de paper o ús d’ordinadors i impressores.