El tancament perimetral de la Comunitat Valenciana es prorroga fins al 9 de desembre

3 novembre 2020|Burjassot

cierre comunidad valenciana

El decret 18/2020 del president de la Generalitat Valenciana , publicat en el DOGV el 12 de novembre, prorroga la mesura de restricció d’entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en els decrets 15/2020, de 30 d’octubre, i 16/2020, de 5 de novembre i 17/2020 de 12 de novembre, del president de la Generalitat, fins a les 23:59h del proper 9 de desembre.

El tancament engloba tots els desplaçaments, excepte aquells adequadament justificats que es produïsquen per algun dels següents motius:

– Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris.
– Compliment d’obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.
– Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d’educació infantil.
– Retorn al lloc de residència habitual o familiar.
– Assistència i cura a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
– Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances o estacions de proveïment de carburant en territoris limítrofs.
– Actuacions requerides o urgents davant els òrgans públics, judicials o notarials.
– Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.
– Realització d’exàmens o proves oficials inajornables.
– Per causa de força major o situació de necessitat.