El Col·legi Major Sant Joan de Ribera convoca quatre Beques Excel·lència per al curs 2020-2021

8 maig 2020|Burjassot

Becas-Excelencia-2020 CM San Juan de Ribera

El Col·legi Major Sant Joan de Ribera, la seu del qual és l’emblemàtic Castell de Burjassot, ha llançat una nova convocatòria de les seues Beques Excel·lència Acadèmica per al Curs 2020-21 a través de les quals, quatre estudiants tindran l’oportunitat d’accedir a alguna de les places oferides per a l’any vinent.

El Col·legi Major Sant Joan de Ribera està regentat pel patronat de la Fundació Carolina Álvarez i, anualment, promou aquesta convocatòria de beques “per a xics i xiques amb acreditat interés per l’estudi i amb preferència per als quals tinguen recursos econòmics limitats, amb l’objectiu final de continuar promovent l’excel·lència acadèmica i el desenvolupament intel·lectual de la societat”, tal com va ser desig de la benefactora i fundadora del Col·legi Major, Carolina Álvarez.

Els candidats i candidates han d’haver aprovat el segon curs de Batxillerat i han d’estar matriculats en qualsevol universitat de València. També poden optar estudiants que, havent aprovat el primer curs de Batxillerat, es disposen a cursar el segon, així com qualsevol estudiant universitari que haja aprovat, en primera convocatòria, el curs anterior.

Cadascuna de les quatre beques permet residir en el Col·legi Major, cobreix la totalitat de les despeses acadèmiques per al curs 2020-21 i té caràcter complementari a les beques atorgades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Les quatre beques s’atorgaran als estudiants que superen unes proves d’accés que consistiran en uns exàmens als candidats/es sobre les materies estudiades en el curs anterior. Enguany, a causa de l’ajornament de les PAU/EVAU, s’informarà els candidats de les dates concretes de les proves, que seran uns 15 dies després de les PAU/AVAU, aproximadament. Si es donara la impossibilitat de realitzar les proves de selecció, es declararia nul·la la present convocatòria.

Per a poder participar en les proves cal presentar la instància de manera online, amb tota la documentació requerida entre el 20 d’abril i el 20 de juny de 2020. Per a més informació, els interessats i interessades poden trucar als telèfons 963 638 270 / 963 645 591; enviar un correu electrònic a becas.excelencia@sanjuanderibera.es o consultar la pàgina web www.sanjuanderibera.es.