El Col·legi Major Sant Joan de Ribera convoca tres Beques a l’excel·lència acadèmica per al curs 2021-22

13 abril 2021|Burjassot

Colegio Mayor San Juan de Ribera

El Col·legi Major Sant Joan de Ribera de Burjassot ha llançat una nova convocatòria de les Beques a l’Excel·lència Acadèmica per al curs 2021-2022. En aquesta ocasió, seran tres estudiants els que tindran l’oportunitat d’accedir a les places oferides per al pròxim exercici.

Per a poder sol·licitar una de les tres beques cal haver aprovat el segon curs de Batxillerat i voler matricular-se en qualsevol universitat de la ciutat de València. També poden optar a les beques aquells estudiants que, havent aprovat el primer curs de Batxillerat, es disposen a cursar el segon. Així mateix, pot sol·licitar la beca qualsevol universitari que haja aprovat en primera convocatòria el curs anterior.

Les beques permeten als beneficiaris residir durant el curs acadèmic en l’històric Castell de Burjassot, seu del Col·legi Major i, a més, cobreixen la totalitat de les despeses acadèmiques per al curs 2021-22. També tenen caràcter complementari a les beques atorgades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Les tres Beques a l’Excel·lència Acadèmica 2021 s’atorgaran als estudiants que superen unes proves d’accés, les quals consistiran en uns exàmens sobre les matèries estudiades durant el curs anterior. Les proves es desenvolupen habitualment durant dos dies, encara que poden prolongar-se a tres. A l’hora de triar als estudiants becats, el patronat de la Fundació Carolina Álvarez també té en compte altres aspectes, com els valors personals del candidat o la candidata, la capacitat per a la convivència o les dificultats econòmiques que té per a cursar els estudis universitaris. Enguany, els candidats i candidates hauran d’entregar les notes de la PAU el dilluns 20 de juny de 2021, i les proves es realitzaran els dies 28 i 29 de juny de 2021. Si no es poguera realitzar les proves de selecció, la present convocatòria es consideraria nul·la.

Per a poder participar en les proves cal presentar una INSTÀNCIA telemàticament, amb tota la documentació requerida. El termini d’inscripció s’iniciarà el 19 d’abril i s’allargarà fins al 13 de juny de 2021. Entre la documentació requerida, cal aportar, a més d’una foto grandària carnet i DNI, una carta amb els motius per a intentar aconseguir una de les beques, l’expedient acadèmic de Batxillerat i PAU o dels cursos de la universitat cursats i la fotocòpia de la declaració de l’IRPF 2020 dels pares o tutors del candidat/a.

Tota la informació està disponible en el següent enllaç: Bases de les Beques Excel·lència Acadèmica 2021 del Col·legi Major Sant Joan de Ribera. Els aspirants es poden posar en contacte amb el Col·legi Major Sant Joan de Ribera, situat en la Plaça Sant Joan de Ribera de Burjassot, en els telèfons 963 638 270 – 963 645 591 i en el correu electrònic: becas.excelencia@sanjuanderibera.es.

El Col·legi Major és una institució amb més de cent anys d’història i va nàixer amb l’objectiu de promoure l’excel·lència acadèmica i el desenvolupament intel·lectual de la societat, ajudant als bons estudiants que pogueren tindre problemes econòmics per a accedir a una carrera universitària. Aquesta missió es manté visca un segle després i cada any el patronat de la Fundació Carolina Álvarez promou una convocatòria de beques destinades a xics i xiques, amb acreditat interés per l’estudi i amb preferència cap a aquelles persones que tenen recursos econòmics limitats.

El Castell de Burjassot està situat a escassos metres d’estacions de metro i tramvia, i a més està ben comunicat amb els campus universitaris de València i Burjassot.