El Consell Escolar Municipal aprova els tres dies festius escolars del curs 2020/2021

20 juliol 2020|Burjassot

Consejo Escolar Municipal

Guardant les mesures de seguretat marcades i complint en tot moment amb les indicacions dels organismes competents, el Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha acollit la celebració del Consell Escolar Municipal en el qual s’han aprovat els tres dies festius escolars que se sol·licitaran per al pròxim curs 2020/2021.

La regidora d’Educació, Manuela Carrero, presidenta del Consell, ha volgut fer un agraïment especial a la comunitat educativa del municipi ja que “han fet front d’una manera exemplar a la situació tan especial que ens ha tocat viure per culpa de la Covid-19. Agraïsc als centres, als alumnes, a les famílies i als tècnics d’educació el gran esforç que han desenvolupat al llarg d’aquests mesos per a fer que el curs s’haja pogut desenvolupar de la millor de les maneres, donades les circumstàncies”.

El Consell Escolar Municipal ha aprovat sol·licitar, com a festius escolars per al pròxim curs, els dies 7 de desembre, 17 i 18 de març.

Durant la sessió, s’ha procedit també a l’aprovació de les actes anteriors i a la renovació de càrrecs del Consell. Igualment, des d’Espai dona, la UPCCA i Policia Local, s’han presentat els programes que cada any ofereixen als centres escolars perquè aquests puguen triar quins d’ells poden desenvolupar en cadascun dels seus col·legis.

En últim lloc, i abans del torn de precs i preguntes, el personal tècnic del Gabinet Psicopedagògic Municipal ha donat compte de les actuacions realitzades des de l’àrea d’Educació en relació a la Covid-19 i han informat de la Convocatòria d’Ajudes i/o Subvencions destinades als Centres Educatius i Associacions de Mares i Pares d’alumnes de l’Ajuntament que, com a principal novetat enguany, contempla sufragar, fins al 40% de la despesa que els centres hagen realitzat amb motiu de la Covid-19.