El Consell Escolar Municipal rep la informació sobre l’execució de Xarxa Llibres, la campanya de matrícula 2016/17 i el desenvolupament del Pla Ciutat Educadora

26 octubre 2016|Burjassot

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Burjassot ha sigut l’escenari d’una nova sessió ordinària del Consell Escolar Municipal (CEM), presidit per la regidora d’Educació, Laura Espinosa Pérez. En el mateix, s’ha informat a la comunitat educativa del procés d’execució del programa Xarxa Llibres, de la campanya de matrícula per al curs 2016/17 i del desenvolupament del Pla Burjassot Ciutat Educadora, en concret del nou projecte per a desenvolupar un Ple Infantil, entre altres assumptes.

Els tècnics de l’Equip Base d’Educació han presentat al CEM un informe sobre l’execució del programa Xarxa Llibres, promogut per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i gestionat per l’Ajuntament de Burjassot en col·laboració amb els centres educatius del municipi, que té com a objectiu la gratuïtat dels llibres de text i material escolar i la posterior creació de bancs de llibres. Tal com es desprèn de l’informe presentat, en la primera fase del programa es van atendre 2.995 sol·licituds i, en la segona, 2.353. Cal tenir en compte que, per a ser beneficiari de l’ajuda de la segona fase, era necessari retornar els llibres en els centres escolars per a la creació dels citats Bancs de Llibres i que, en alguns casos, la quantitat pagada en la primera fase, ja cobria el total de l’import dels materials.

Per la seua banda, el Servei Psicopedagògic Municipal ha sigut l’encarregat d’informar sobre el procés de la campanya de matrícula del curs 2016/17. Les tècnics del servei han presentat també l’informe de matriculació, tenint en compte la divisió del municipi en tres districtes, aprovats pel CEM. De les dades presentades es depren que, tant en el procés ordinari com en l’extraordinari, s’han atès totes les sol·licituds presentades en els centres escolars del municipi.

La regidora d’Educació, Laura Espinosa, ha informat també als presents de la marxa del Pla Burjassot, Ciutat Educadora que, a poc a poc, va prenent forma en el municipi. Forma que es veurà materialitzada en el primer Ple Infantil Municipal que se celebrarà en pròximes dates. En paraules de la regidora, “es tracta d’una proposta de participació i consciència ciutadana, amb la qual pretenem crear un espai de decisió real per part de la nostra infància, amb iniciatives i propostes per al municipi, que després es puguen dur a terme de debò“.