El Gabinet Psicopedagògic Municipal desenvolupa diferents tallers dins de la Campanya de prevenció i detecció de dificultats en el desenvolupament de xiquets i xiquetes de 2 i 3 anys

2 juny 2021|Burjassot

Taller Gabinete Psicopedagógico

El Gabinet Psicopedagògic Municipal de Burjassot, coordinat des de la Regidoria d’Educació per Manuela Carrero, durà a terme, aquest mes de juny, dos tallers emmarcats dins de la Campanya de Detecció i Prevenció de dificultats maduratives a les Escoles Infantils Municipals, en edats compreses entre els 2 i els 3 anys, que s’ha desenvolupat durant aquest curs escolar.

El personal tècnic del departament realitzarà els tallers en el Centre Socioeducatiu Díaz Pintado amb les famílies dels xiquets i les xiquetes en els quals han detectat que presenten algun tipus de dificultat a nivell de llenguatge i de conducta.

El primer taller, “Com puc ajudar al meu fill al fet que parle bé?” tindrà lloc el 10 de juny i el segon, “Disciplina positiva en la criança dels nostres fills i filles” es celebrarà el 24 de juny.

La campanya municipal ha desenvolupat al llarg del curs un doble objectiu; d’una banda pretén la detecció precoç de qualsevol alteració significativa en el desenvolupament del menor, duent a terme una sèrie d’accions globals i interconnectades d’intervenció dirigides al menor, a la família i a l’entorn, per a millorar competències, pal·liar factors de risc i possibilitar un òptim ajust familiar; i d’altra banda, planificar els recursos educatius que puguen necessitar els menors valorats, i realitzar una previsió d’aquests recursos en la seua posterior escolarització en el 2n Cicle d’Educació Infantil, el pròxim curs escolar 2021/22.